banner hero bao ngoc 2021

ĐTDĐ BẢO NGỌC XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !!!

CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 NHẤN F5 ĐỂ CẬP NHẬT LẠI NHÉ !!!

THỨ BA 17/5/2022

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

103868644999 ( VietTinBank )‬
Phạm Thi Kim Quyên
Chi Nhánh Trần Hưng Đạo quận 5

ACE VUI LÒNG GHI NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN: TÊN NGƯỜI MUA VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA NGƯỜI CHUYỂN KHOẢN

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG – NEW
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
Tai Nghe  AirPods pro NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A4.300.000Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods 3 NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A3.850.000Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods 2 NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A2.650.000Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Cóc zin Apple 20w hàng Mỹ FullboxNGUYÊN SEALLL/A450.000Được BH tại APPLE VN 
Apple Pencil Gen 1  AMChưa ActiveZP/A2.550.000Được BH tại APPLE VN 
Apple Pencil Gen 2  AMChưa ActiveZP/A3.150.000Được BH tại APPLE VN
Apple Pencil Gen 2 VNChưa ActiveVN/A2.950.000Được BH tại APPLE VN
Series 7 (GPS) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
Series 7 (LTE) 41mm GOLD Thép  – Esim OkChưa ActiveVN/A20.000.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Green)Chưa ActiveLL/A9.100.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Starlight)Chưa ActiveLL/A9.600.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Blue)Chưa ActiveLL/A9.300.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Midnight)Chưa ActiveZP/A9.600.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (45mm CS Red)Chưa ActiveLL/A9.700.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (45mm CS Midnight)Chưa ActiveLL/A9.400.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (45mm CS Blue)Chưa ActiveLL/A9.600.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 6 𝐋𝐓𝐄 (𝐞𝐬𝐢𝐦 𝐎𝐤) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 6 𝐋𝐓𝐄 (44mm CS Đỏ)Chưa ActiveVN/A9.900.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (40mm CS Starlight)Chưa ActiveLL/A6.900.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (40mm CS Đen)Chưa ActiveLL/A6.800.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (44mm CS Hồng)Chưa ActiveLL/A7.000.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (44mm CS ĐEN)Chưa ActiveLL/A7.300.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
IPHONE13 PROMAX 128GB – NEW
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro MAX–128GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưaActive2 SIMZA/A30.300.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB GRAY  NGUYÊN SEALChưaActive2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –128GB SILVE NGUYÊN SEALChưaActive2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –128GB GREEN NGUYÊN SEALChưaActive2 SIMZA/A30.300.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB  gray  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIM VN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB  BLUE NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMLL/A27.850.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMLL/A28.100.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMLL/A27.150.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMLL/A27.850.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –128GB GREEN NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMLL/A27.750.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 PROMAX 256 GB – NEW MỚI
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro MAX–256GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưaActive2 SIMZA/A32.800.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB GRAY  NGUYÊN SEALChưaActive2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –256GB GREEN NGUYÊN SEALChưaActive2 SIMZA/A32.700.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMVN/A31.500.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB  gray  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIM VN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 256GB  BLUE NGUYÊN SEALActive ONLINE1 SIMLL/A29.700.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMLL/A29.850.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMLL/A29.500.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1

PHONE 13 PROMAX 512GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro Max – 512GB  BLUE NGUYÊN SEAL    Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB GOLD NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/A31.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A30.600.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB GREEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A33,700,000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PROMAX 1TB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro Max –1TB  BLUE NGUYÊN SEAL     Chưa Active1 SIMLL/A35.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB GOLD NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/A34.400.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB GRAY NGUYÊN SEAL chưa Active 1 SIM LL/A33.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PRO 128GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GOLD NGUYÊN SEAL chưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GREEN NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro –128GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active 1 SIMVN/A26.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GRAY NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro –128GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALChưaActive1 SIM LL/A25.800.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/A25.600.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GRAP NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/A25.100.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro –128GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/A25.400.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PRO256GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro – 256GB GRAY NGUYÊN SEALchưa Active1SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 256GB SLIVE NGUYÊN SEAL chưa Active2 SIM ZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3 TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GREEN NGUYÊN SEAL chưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3 TH MỘT ĐỖI 1
13 PRO – 256GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/A27.200.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/A27.400.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GRAY NGUYÊN SEAL chưa Active1 SIM LL/A26.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 256GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/A27.4000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 PRO – 256GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/ALIEN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB TRẮNG NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/ALIEN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GRAPHITE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PRO 512GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro – 512GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A29.800.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 512GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A31.200.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 512GB SILVER NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 512GB ĐEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A29.600.000 BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PRO 1TB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro – 1TB GRAP NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 1TB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 1TB GREEN NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 1TB TRẮNG NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 13 128GB  PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 128GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A20.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 128GB  BLACK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A19.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 128GB  WHITE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A20.400.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 128GB RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A19.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 128GB GREEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZA/A19.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 256GB  PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A21.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 256GB  BLACK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A21.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 256GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A21.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 256GB  GREEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZA/A21.600.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 512GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 512GB RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 512GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 512GB ĐENNGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE 12 64GB – 128GB NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 – 64G ĐEN NGUYÊN SEAL Chưa ActiveLL/A15.500.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 – 64G ĐỎ NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A14.500.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 – 64G BLUE NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A15.700.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 – 128G TRẮNG NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 – 128G ĐEN NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 – 128G BLUE NGUYÊN SEALChưa ActiveL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 – 256G BLUE NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

IPHONE 11 64GB – 128GB NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 11 – 64G ĐEN NGUYÊN SEAL Chưa ActiveVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 64G TÍM NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A12.200.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 64G TRẮNG NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A12.200.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 64G XANH NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A12.200.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 128G ĐEN NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 128G TÍM NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A13,700,000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 128G TRẮNG NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A13.700.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 128G XANH NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A13.700.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐢𝐌𝐀𝐂 – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)8G – 256G: BlueChưa ActiveSA/A31.600.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 8G – 256G GreenChưa ActiveSA/A31.600.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 8G – 256G PINKChưa ActiveSA/A31.600.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 8G – 256G SilverChưa ActiveSA/A31.600.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 16G – 512G: SilverChưa ActiveSA/A41.100.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (8 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)
8G – 256G: PINK
Chưa ActiveSA/A36.100.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (8 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)
8G – 256G: GREEN
Chưa ActiveSA/A36.100.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (8 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)
8G – 256G: Blue
Chưa ActiveSA/A36.100.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (8 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)
8G – 512G: Silver
Chưa ActiveSA/A41.100.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)16G – 256G: BlueChưa ActiveSA/A40.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴𝗖𝗣𝗨)16G – 256G SilverChưa ActiveSA/A40.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴𝗚𝗣𝗨 – 𝟴𝗖𝗣𝗨)16G – 256G GreenChưa ActiveSA/A40.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴𝗚𝗣𝗨 – 𝟴𝗖𝗣𝗨)16G – 256G OrangeChưa ActiveSA/A40.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)16G – 256G PinkChưa ActiveSA/A40.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏(𝟴 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)16G – 512G SilverChưa ActiveSA/A45.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 16G – 512G BlueChưa ActiveSA/A45.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)16G – 512G PinkChưa ActiveSA/A45.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1

𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 16″ M1 (2021) (16G – 512G Gray)Chưa ActiveLL/A52.100.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 16″ M1 (2021) (16G – 512G Silver)Chưa ActiveLL/A52.100.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 16″ M1 (2021) (16G – 1T Gray) Chưa ActiveLL/A57.100.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 16″ M1 (2021)(16G – 1T Silver) Chưa ActiveSA/A57.100.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 Pro 14″ M1 (2021) (16G – 512G Gray)Active T3LL/A48.100.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 Pro 14″ M1 (2021) (16G – 512G Silver)Chưa ActiveSA/A48.100.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 Pro 14″ M1 (2021) (16G – 1T Silver)Chưa ActiveLL/A48.100.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
 𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” 𝟐𝟎𝟐𝟎 (8G – 256G Silver)Chưa ActiveLL/A25.700.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
 𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” 𝟐𝟎𝟐𝟎 (16G – 512G Gray)Chưa ActiveLL/A29.200.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
 𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” 𝟐𝟎𝟐𝟎 (16G – 1T Silver)Chưa ActiveLL/A32.200.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (8G – 256G Gray)Chưa ActiveLL/A29.200.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (8G – 256G Silver)Chưa ActiveLL/A29.500.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (8G – 256G Silver)Chưa ActiveLL/A27.700.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (16G – 256G Gray)Chưa ActiveSA/A36.400.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (16G – 256G Silver)Chưa ActiveSA/A36.400.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (16G – 512G Gray)Chưa ActiveSA/A40.900.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (16G – 512G Silver)Chưa ActiveSA/A40.900.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 𝟗 – 𝟏𝟎.𝟐” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
Gen 9 64 wifi đen LL/A NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A9.600.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Gen 9 64 wifi TRẮNG LL/A NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A9.600.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Gen 9 256 wifi đen LL/A NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A12.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) Wifi 64G GreenChưa ActiveLL/A12.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) Wifi 64G PinkChưa ActiveLL/A12.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) Wifi 64G BlueChưa ActiveLL/A13.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) Wifi 64G MidnightChưa ActiveLL/A12.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) Wifi 64G SilverChưa ActiveLL/A12.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) 4G 64G BlueChưa ActiveZA/A17,700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) 4G 64G PinkChưa ActiveLL/A17.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) 4G 64G SilverChưa ActiveLL/A17.600.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) 4G 64G GrayChưa ActiveZA/A17.200.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 64G PinkChưa ActiveLL/A14.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 64G BlueChưa ActiveLL/A14.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 64G PurpleChưa ActiveLL/A14.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 64G StarlightChưa ActiveLL/A14.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 64G MidnightChưa ActiveLL/A14.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G PinkChưa ActiveLL/A18.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G BlueChưa ActiveLL/A18.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G PurpleChưa ActiveLL/A18.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G StarlightChưa ActiveLL/A18.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G MidnightChưa ActiveLL/A18.400.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 wifi Đen LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A12.200.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 wifi Trắng LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A12.300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 wifi Tím LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A12.300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 wifi Hồng LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A12.300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 4G Đen LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 4G Trắng LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A16,100.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 4G Tím LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A16,100.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 4G Hồng LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1

IPAD PRO M1 2021 – 12.9″ 11.0” WIFI – 5G – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟐.𝟗” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝟓𝐆 128G ĐenChưa ActiveLL/A26.100.000BẢO HÀNH12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟐.𝟗” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝟓𝐆 256G GrayChưa ActiveLL/A27.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟏” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 5G 128G ĐenChưa ActiveLL/A24.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟏” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 5G 256G GrayChưa ActiveLL/A26.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟏” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐖𝐢-𝐅𝐢 128G ĐenChưa ActiveLL/A19.300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟏” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐖𝐢-𝐅𝐢 128G Trắng Chưa ActiveLL/A19.300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟏” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐖𝐢-𝐅𝐢 256G ĐenChưa ActiveLL/A22.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟏” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐖𝐢-𝐅𝐢 256G TrắngChưa ActiveLL/A22.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1


IPHONE 13 PROMAX 128GB – 99%
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro MAX–128GB  BLUE  NGUYÊN SEALActive RỒI1 SIMLL/Aliên hệ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB GOLD  NGUYÊN SEALActive RỒI1 SIMLL/Aliên hệ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB SILVE  NGUYÊN SEALActive RỒI1 SIMLL/Aliên hệBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB ĐEN NGUYÊN SEALActive RỒI1 SIMLL/Aliên hệBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

OPPO CHÍNH HÃNG – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
OPPO A16K BLUE RAM 3/32Chưa ActiveVN/A3.600.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
OPPO A15 TRẮNG RAM 3/32Chưa ActiveVN/A3.600.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
OPPO A15s ĐEN RAM 4/64Chưa ActiveVN/A4.250.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
OPPP A16 BẠC RAM 4/64Chưa ActiveVN/A4.330.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
OPPO A55 BLACK RAM 4/64Chưa ActiveLL/A4.700.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
OPPO A95 BẠC RAM 8/128Chưa ActiveVN/A6.600.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

IPHONE 12 PRO 128GB – 256GB
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 PRO 128 gold PIN 9xChưa ActiveLL/A18.600.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PRO 128 gold PIN 9xChưa ActiveLL/A18.500.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PRO 128 gold PIN 8xChưa ActiveLL/A18.100.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PRO 256 XANH PIN 9xChưa ActiveLL/A19.500.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PRO 256 XANH PIN 9xChưa ActiveLL/A19.800.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

IPHONE 12 PROMAX 128GB – 256GB – 512GB
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 PRO 128 ĐEN PIN 9xActive RỒI1 SIMLL/A17.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PRO 128 TRẮNG PIN 9xActive RỒI1 SIMLL/A18.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PRO 128 XANH PIN 9xActive RỒI1 SIMLL/A18.300.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PRO 128 gold PIN 9xActive RỒI1 SIMLL/A17.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PRO MAX128 ĐEN PIN 9xActive RỒI1 SIMLL/A21.200.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE 11 MÁY 99%
TÊN SẢN PHẨM T – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 11 64GB ĐỎ PIN 891 SIMLL /A 10.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB ĐỎPIN 921 SIMLL /A11.100.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB TÍMPIN 891 SIMLL /A11.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB TÍM PIN 931 SIMLL /A11.200.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB TÍMPIN 1001 SIMLL /A11.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB ĐEN PIN 881 SIMLL /A11.200.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB ĐENPIN 911 SIMLL /A11.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB ĐENPIN 1001 SIMLL /A11.700.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB XANH PIN 901 SIMLL /A10.700.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB ĐENPIN 9X1 SIMLL /A14.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB TRẮNGPIN 9X1 SIMLL /A14.800.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB XANHPIN 9X1 SIMLL /A14.800.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB VÀNGPIN 9X1 SIMLL /A14.600.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 256GB TRẮNGPIN 921 SIMLL/A16.200.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 256GB XANHPIN 881 SIMLL/A16.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE HÀNG ZIN NGUYÊN BẢN MÁY 99%
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 7PLUS 128GB goldpin 1001 simll/a5.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 8 PLUS 64GB VÀNGPIN 951 SIMLL/A6.800.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 8 PLUS256GB VÀNGPIN 1001 SIMLL/A7.300.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 8 PLUS 256GB ĐỎ PIN 891 SIMLL/A7.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XsMax 256GB ĐENPIN 911 SIMLL /A10.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XsMax 64GB ĐEN PIN 1001 SIMLL /A9.100.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XsMax 64GB TRẮNGPIN 921 SIMLL /A9.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XsMax 256GB VÀNGPIN 891 SIMLL /A10.200.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB ĐENPIN 1001 SIMJ /A7.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE X 64GB TRẮNG PIN 1001 SIMJ/A7.600.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB VÀNGPIN 891 SIMJ /A7.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

THAY PIN CHÍNH HÃNG 100%
TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáGhi Chú
THAY PIN IPHONE 6G – 6LUS350.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE 7G – 8LUS450.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE X600,000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE Xs – XsMax700.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE 11 – 11PM950.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE 12 – 12PM1.200.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

SIM SỐ ĐẸP
05 6565 7777 = 48.000.000 VIETTEL ( SIM TRẢ TRƯỚC )
0706 95 74 79 = 300.000 MOBIFONE
0706 95 7771 = 350.000 MOBIFONE
0706 95 74 77 = 250.000 MOBIFONE
070 668 5551 = 400.000 MOBIFONE
079 422 8884 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 77 33 = 280.000 MOBIFONE
0766 98 5558 = 400.000 MOBIFONE
0706 957 887 = 300.000 MOBIFONE
0706 95 7770 = 350.000 MOBIFONE
0706 957 668 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 77 39 = 400.000 MOBIFONE
0706 957 968 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 74 75 = 500.000 MOBIFONE

KHÁCH HÀNG

930fd724fb120a4c5303
ANH CƯỜNG VÀ CHỊ TIẾNG LÀM 1 CẶP 12 PROMAX 256GB GOLD
cf7f174a3b7cca22936d
CHỊ HIỀN NGUYỄN - IP 12 PROMAX 256GB GOLD
94847cac509aa1c4f88b
CHỊ PHƯƠNG - IP 12 PROMAX 256GB BLUE
34fa85d3a9e558bb01f4
CHỊ HẠNH- IP 12 PROMAX 128GB SILVER
2b6ff55bd96d2833717c
CHỊ TRÂM - IP 12 PRO 256GB GOLD
7dd331f23cc4cd9a94d5
CHỊ THỦY- IP 12 PROMAX 128GB GOLD
0c30e0d1e2e713b94af6
CHỊ THỦY TIÊN - IP 12 PROMAX 256GB GOLD