BAONGOC-IP14PM-Banner

ĐTDĐ BẢO NGỌC XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !!!

CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 NHẤN F5 ĐỂ CẬP NHẬT LẠI NHÉ !!!

THỨ NĂM 29/9/2022

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

103868644999 ( VietTinBank )‬
Phạm Thi Kim Quyên
Chi Nhánh Trần Hưng Đạo quận 5

ACE VUI LÒNG GHI NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN: TÊN NGƯỜI MUA VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA NGƯỜI CHUYỂN KHOẢN

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG – NEW
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
Tai Nghe  AirPods pro NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A4.300.000Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods 3 NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A3.850.000Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods 2 NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A2.650.000Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Cóc zin Apple 20w hàng Mỹ FullboxNguyên SealLL/A450.000Được BH tại APPLE VN 
Apple Pencil Gen 1  AMChưa ActiveZP/A1.800.000Được BH tại APPLE VN 
Apple Pencil Gen 2  AMChưa ActiveZP/A2.900.000Được BH tại APPLE VN
Series 7 (GPS) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Green)Chưa ActiveLL/A7.850.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Starlight)Chưa ActiveLL/A8.700.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Blue)Chưa ActiveLL/ALIÊN HỆ Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Midnight)Chưa ActiveZP/A8.700.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (45mm CS Red)Chưa ActiveLL/A9.500.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (45mm CS Midnight)Chưa ActiveLL/A9.400.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟕 (𝐆𝐏𝐒) (45mm CS Blue)Chưa ActiveLL/A9.300.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 6 𝐋𝐓𝐄 (𝐞𝐬𝐢𝐦 𝐎𝐤) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (40mm CS Starlight)Chưa ActiveLL/ALIÊN HỆ Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (40mm CS Đen)Chưa ActiveLL/ALIÊN HỆBao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (44mm CS Hồng)Chưa ActiveLL/ALIÊN HỆBao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (44mm CS ĐEN)Chưa ActiveLL/ALIÊN HỆBao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
IPHONE 14 PROMAX 128GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14 Pro MAX–128GB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –128GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG… BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 128GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GSILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 128GPURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 128GGOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB SILVE  NGUYÊN SEAL Active ONL1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PROMAX 256GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14 Pro MAX–256GB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIM ZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB GRAY  NGUYÊN SEAL Active onl2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –256GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG… BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 256GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 256GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 256GB GRAY NGUYÊN SEAL Active onl1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB SILVE  NGUYÊN SEAL Active onl1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PROMAX 512GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14 Pro MAX–512GB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –512GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG… BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 512GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 512GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 512GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 512GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB SILVE  NGUYÊN SEAL Active onl 22/91 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PROMAX 1TB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14 Pro MAX–1TB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–1TB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–1TB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –1TB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–1TB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–1TB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG… BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–1TB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –1TB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –1TB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ADANG….BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 14 PRO 128GB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG… BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 14 PRO 256GB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG… BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 14 PRO 512GB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG… BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 1TB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 14 PRO 1TB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 1TB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 1TB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 1TB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
iPhone 14 – 128GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14  – 128GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG… BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Midnight NGUYÊN SEAL Active onl1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Purple NGUYÊN SEAL Active onl1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Starlight NGUYÊN SEAL Active onl1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
iPhone 14 – 256GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14  – 256GB  Blue NGUYÊN SEAL Active onl2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Purple NGUYÊN SEAL Active onl2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Midnight NGUYÊN SEAL Active onl2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Starlight NGUYÊN SEAL chưa Active 2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB   P. RED NGUYÊN SEAL Active onl2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG… BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
iPhone 14 – 512GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14  – 512GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  –512GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG… BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE13 PROMAX 128GB – NEW
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro MAX–128GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –128GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –128GB GREEN NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A26.700.000 BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB  gray  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB GREEN  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A26.800.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB  BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –128GB GREEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 PROMAX 256 GB – NEW MỚI
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro MAX–256GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HẸ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –256GB GREEN NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A28.800.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A28.900.000 BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB GREEN  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A28.800.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 256GB  BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A29.200.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A28.700.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A28.600.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PROMAX 512GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro Max – 512GB  BLUE NGUYÊN SEAL    Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB GOLD NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB GREEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A32.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PROMAX 1TB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro Max –1TB  BLUE NGUYÊN SEAL     Chưa Active1 SIMLL/A36.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB GOLD NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB GRAY NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB SLIVE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PRO 128GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GOLD NGUYÊN SEAL Chưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GREEN NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro –128GB SLIVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro –128GB SLIVE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM LL/A23.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GRAP NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM LL/A24,200.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro –128GB SLIVE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A24.100.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PRO256GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro – 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 256GB SLIVE NGUYÊN SEAL Chưa Active2 SIM ZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3 TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GREEN NGUYÊN SEAL Chưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3 TH MỘT ĐỖI 1
13 PRO – 256GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GRAY NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 256GB SLIVE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 PRO – 256GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A26.400.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A26.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB TRẮNG NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A26.400.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GRAPHITE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A26,300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PRO 512GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro – 512GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 512GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 512GB SILVER NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 512GB ĐEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PRO 1TB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro – 1TB GRAP NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 1TB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 1TB GREEN NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 1TB TRẮNG NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 13 128GB  PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A18.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 128GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A18.800.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 128GB  BLACK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A18.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 128GB  WHITE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A18.850.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 128GB RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 128GB GREEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 256GB  PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 256GB  BLACK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 256GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 256GB  GREEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 512GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 512GB RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 512GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 512GB ĐENNGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE 12 64GB – 128GB NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 – 64G ĐEN NGUYÊN SEAL Chưa ActiveVN/A14.600.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 – 64G TÍM NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A14.900.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 – 64G GREEN NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 – 128G TRẮNG NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A16.750.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 – 128G ĐEN NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A16.700.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 – 128G BLUE NGUYÊN SEALChưa ActiveL/A16.900.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

IPHONE 11 64GB – 128GB NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 11 – 64G ĐEN NGUYÊN SEAL Chưa ActiveVN/A11.000.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 64G TÍM NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A11.000.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 64G TRẮNG NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A11.000.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 64G XANH NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A10.800.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 128G ĐEN NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A12.500.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 128G TÍM NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A12.500.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 128G TRẮNG NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A12.450.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 11 – 128G XANH NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/A12.350.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐢𝐌𝐀𝐂 – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)8G – 256G: BlueChưa ActiveSA/A28.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 8G – 256G GreenChưa ActiveSA/A28.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 8G – 256G PINKChưa ActiveSA/A28.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 8G – 256G SilverChưa ActiveSA/A28.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 16G – 512G: SilverChưa ActiveSA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (8 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)
8G – 256G: PINK
Chưa ActiveSA/A35.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (8 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)
8G – 256G: GREEN
Chưa ActiveSA/A35.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (8 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)
8G – 256G: Blue
Chưa ActiveSA/A35.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (8 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)
8G – 512G: silver
Chưa ActiveSA/A40.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)16G – 256G: BlueChưa ActiveSA/A40.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴𝗖𝗣𝗨)16G – 256G SilverChưa ActiveSA/A40.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴𝗚𝗣𝗨 – 𝟴𝗖𝗣𝗨)16G – 256G GreenChưa ActiveSA/A40.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴𝗚𝗣𝗨 – 𝟴𝗖𝗣𝗨)16G – 256G OrangeChưa ActiveSA/A40.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)16G – 256G PinkChưa ActiveSA/A40.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟴 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 16G – 512G BlueChưa ActiveSA/A45.300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1

𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 16″ M1 (2021) (16G – 512G Gray)Chưa ActiveLL/A50.500.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 16″ M1 (2021) (16G – 512G Silver)Chưa ActiveLL/A50.600.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 16″ M1 (2021) (16G – 1T Gray) Chưa ActiveLL/A53.800.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 16″ M1 (2021)(16G – 1T Silver) Chưa ActiveSA/A53.800.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 Pro 14″ M1 (2021) (16G – 512G Gray)Chưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 Pro 14″ M1 (2021) (16G – 512G Silver)Chưa ActiveSA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 Pro 14″ M1 (2021) (16G – 1T Silver)Chưa ActiveLL/A47.300.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (8G – 256G Gray)Chưa ActiveLL/A27.800.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (8G – 256G Silver)Chưa ActiveLL/A27.800.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (8G – 512G Silver)Chưa ActiveLL/A30.600.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (16G – 256G Gray)Chưa ActiveSA/A36.400.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (16G – 256G Silver)Chưa ActiveSA/A36.400.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (16G – 512G Gray)Chưa ActiveSA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟑” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟎 (16G – 512G Silver)Chưa ActiveSA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
MB Pro M2 8/256 ĐenChưa ActiveSA/A30.500.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
MB Pro M2 8/256 TrắngChưa ActiveSA/A30,500,000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
MB Pro M2 8/512 TrắngChưa ActiveSA/A36,100,000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 𝟗 – 𝟏𝟎.𝟐” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
Gen 9 64 wifi đen NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A8.800.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Gen 9 64 wifi TRẮNG NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A8.800.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Gen 9 256 wifi đen NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A11.400.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) Wifi 64G SilverChưa ActiveLL/A13.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) Wifi 64G PinkChưa ActiveZa/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) Wifi 64G đenChưa Activeza/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) Wifi 64G MidnightChưa Activeza/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) Wifi 64G SilverChưa Activeza/A13,200,000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) 4G 64G BlueChưa ActiveZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) 4G 64G PinkChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) 4G 64G SilverChưa ActiveLL/A15.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) 4G 64G GrayChưa ActiveZA/A15.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 64G ĐENChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 64G BlueChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 64G TRẮNG Chưa ActiveLL/A15.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 64G TÍMChưa ActiveLL/A14.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G ĐENChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G BlueChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G PurpleChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G StarlightChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G MidnightChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 wifi Đen LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A11.500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 wifi Trắng LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A11.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 wifi Tím LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A11.800.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 wifi Hồng LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A11.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 5G Đen LL NGUYÊN SEALChưa ActiveCTY16.400.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 5G Trắng LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A15,20.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 5G Tím LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A15,200.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 5G Hồng LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A15,500.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1

IPAD PRO M1 2021 – 12.9″ 11.0” WIFI – 5G – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟐.𝟗” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐖𝐢-𝐅𝐢 128G ĐenChưa ActiveLL/A22.300.000BẢO HÀNH12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟐.𝟗” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐖𝐢-𝐅𝐢128GB TRẮNG Chưa ActiveLL/A22.300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟏” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 5G 128G ĐenChưa ActiveLL/A24.00.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟏” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 5G 128 TRẮNGChưa ActiveLL/A23.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟏” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐖𝐢-𝐅𝐢 256G ĐenChưa ActiveLL/A 21.300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟏” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐖𝐢-𝐅𝐢 256G Trắng Chưa ActiveLL/A20.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟏” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐖𝐢-𝐅𝐢 512G ĐenChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1


IPHONE 13 PRO 128GB – 99%
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 13 Promax 128G GREEN 99ACTIVE1 SIMLL/A24.000.0000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 Promax 256G Blue 99ACTIVE1 SIMLL/A26.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 Promax 256G Silver 99ACTIVE1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 Promax 256gb Gold 99ACTIVE1 SIMLL/A26.300.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 – 128 Đen 99𝐜𝐨̀𝐧 𝐁𝐇 𝟐𝟎𝟐𝟑1 SIMLL/A16.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 – 128 Đỏ 99𝐜𝐨̀𝐧 𝐁𝐇 𝟐𝟎𝟐𝟑1 SIMLL/A16.700.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 – 128 Trắng 99𝐜𝐨̀𝐧 𝐁𝐇 𝟐𝟎𝟐𝟑1 SIMLL/A17.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE 12 PRO 128GB – 256GB
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 PRO 128 TRẮNG PIN 9x99%LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PRO 128 XANH PIN 9x99%LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PRO 128 gold PIN 9x99%LL/A16.900.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PRO 256 XANH PIN 9x99%LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PRO 256 gold PIN 9x99%LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 128 ĐEN PIN 9x99%LL/A18.400.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 128 TRẮNG PIN 9x99%LL/A20.000.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 128 XANH PIN 9x99%LL/A19.800.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 128 VÀNG PIN 9x99%LL/A20,000.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 256 ĐEN PIN 9x99%LL/A19.600.00BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 256 XANH PIN 9x99%LL/A20.200.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 256 VÀNG PIN 9x99%LL/A20.400.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

IPHONE 11 MÁY 99%
TÊN SẢN PHẨM T – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 11 64GB ĐỎPIN 9X1 SIMLL /A8.700.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB TÍMPIN 9X1 SIMLL /A8.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB XANH PIN 9X1 SIMLL /A8.600.0000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 256GB XANH PIN 9X1 SIMLL /A10.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB ĐENPIN 9X1 SIMLL /A14.300.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB VÀNGPIN 9X1 SIMLL /ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB TRẮNG PIN 9X1 SIMLL /ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB XANH PIN 9X1 SIMLL /A14,500,000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 256GB ĐENPIN 9X1 SIMLL/A14.700.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 256GB TRẮNG PIN 9X1 SIMLL/A14.700.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 256GB XANH PIN 9X1 SIMLL/A15.100.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 256GB VÀNGPIN 9X1 SIMLL/A15.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE HÀNG ZIN NGUYÊN BẢN MÁY 99%
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 7G 32GB ĐENpin 1001 simLL/A3.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 7PLUS 128GB goldpin 1001 simLL/A4.300.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 8G 256GB HỒNGPIN 9X1 SIMLL/A4.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 8 PLUS 64GB VÀNGPIN 951 SIMLL/A6.600.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 8 PLUS 256GB ĐỎ PIN 891 SIMLL/A7.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XsMax 256GB ĐENPIN 9X1 SIMLL /A9.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XsMax 64GB ĐEN PIN 9X1 SIMLL /A8.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XsMax 64GB VÀNGPIN 9X1 SIMLL /A9.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XsMax 256GB VÀNGPIN 9X1 SIMLL /A10.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB ĐENPIN 1001 SIMJ /A7.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE X 256GB TRẮNG PIN 1001 SIMJ/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 256GB VÀNGPIN 9x1 SIMJ /A7.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

OPPO CHÍNH HÃNG – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
OPPO A16K BLUE RAM 3/32Chưa ActiveVN/A3.600.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
OPPO A15 TRẮNG RAM 3/32Chưa ActiveVN/A3.1200.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
OPPP A16 BẠC RAM 4/64Chưa ActiveVN/A3.480.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

THAY PIN CHÍNH HÃNG 100%
TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáGhi Chú
THAY PIN IPHONE 6G – 6LUS350.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE 7G – 8LUS450.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE X600,000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE Xs – XsMax700.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE 11 – 11PM950.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE 12 – 12PM1.200.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

SIM SỐ ĐẸP
05 6565 7777 = 48.000.000 VIETTEL ( SIM TRẢ TRƯỚC )
0706 95 74 79 = 300.000 MOBIFONE
0706 95 7771 = 350.000 MOBIFONE
0706 95 74 77 = 250.000 MOBIFONE
070 668 5551 = 400.000 MOBIFONE
079 422 8884 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 77 33 = 280.000 MOBIFONE
0766 98 5558 = 400.000 MOBIFONE
0706 957 887 = 300.000 MOBIFONE
0706 95 7770 = 350.000 MOBIFONE
0706 957 668 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 77 39 = 400.000 MOBIFONE
0706 957 968 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 74 75 = 500.000 MOBIFONE

KHÁCH HÀNG

930fd724fb120a4c5303
ANH CƯỜNG VÀ CHỊ TIẾNG LÀM 1 CẶP 12 PROMAX 256GB GOLD
cf7f174a3b7cca22936d
CHỊ HIỀN NGUYỄN - IP 12 PROMAX 256GB GOLD
94847cac509aa1c4f88b
CHỊ PHƯƠNG - IP 12 PROMAX 256GB BLUE
34fa85d3a9e558bb01f4
CHỊ HẠNH- IP 12 PROMAX 128GB SILVER
2b6ff55bd96d2833717c
CHỊ TRÂM - IP 12 PRO 256GB GOLD
7dd331f23cc4cd9a94d5
CHỊ THỦY- IP 12 PROMAX 128GB GOLD
0c30e0d1e2e713b94af6
CHỊ THỦY TIÊN - IP 12 PROMAX 256GB GOLD