banner hero bao ngoc 2021

ĐTDĐ BẢO NGỌC XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !!!

CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 NHẤN F5 ĐỂ CẬP NHẬT LẠI NHÉ !!!

THỨ BA 30/11/2021

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢNCHỦ TÀI KHOẢN: PHẠM THỊ KIM QUYẾN

VIETCOMBANK: 0511000466112
TECHCOMBANK: 19034990928013
VIETINBANK: 103868644999
AGRIBANK: 6222205327936

ACE VUI LÒNG GHI NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN: TÊN NGƯỜI MUA VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA NGƯỜI CHUYỂN KHOẢN

ĐIỆN THOẠI 13 PROMAX 128GB – NEW MỚI
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro MAX–128GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưaActive2 SIMZA/A33.600.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A32.900.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB GRAY  NGUYÊN SEALChưaActive2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –128GB SILVE NGUYÊN SEALChưaActive2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMVN/A34.400.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMVN/A33.200.000 BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB  gray  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIM VN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưaActive1 SIM VN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB BLUE NGUYÊN SEALchưa active1 SIMZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB vàng NGUYÊN SEALChưaActive1 simzp/aLIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM ZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB  BLUE NGUYÊN SEALActive TH111 SIM ZA/A33.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB  BLUE NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMLL/A33.100.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB SILVE NGUYÊN SEALChưaActive1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PROMAX 256GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro MAX –256GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A35.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 256GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –256GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A35.100.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A35.100.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 256GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –256GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A38.200.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 256GB gold NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A36.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX – 128GB  SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1

PHONE 13 PROMAX 512GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro Max – 512GB  BLUE NGUYÊN SEAL    Chưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB GOLD NGUYÊN SEAL Chưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB GRAY NGUYÊN SEAL Chưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB TRẮNG NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB VÀNG NGUYÊN SEALActive 28/9 2 SIM ZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB  BLUE NGUYÊN SEAL Chưa Active1 sim vn/aLIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB GRAY NGUYÊN SEAL Chưa Active1 simvn/aLIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB GOLD NGUYÊN SEAL Chưa Active1 simvn/aLIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB TRẮNG NGUYÊN SEAL Chưa Active1 simvn/aLIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB  BLUE NGUYÊN SEAL Chưa Active1 simvn/aLIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PROMAX 512GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro Max – 512GB  BLACK NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB  BLUE NGUYÊN SEAL    Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB GOLD NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max – 512GB TRẮNG NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A40.400.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PROMAX 1TB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro Max –1TB  BLUE NGUYÊN SEAL     Chưa Active1 SIMLL/A46.400.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB GOLD NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB GRAY NGUYÊN SEAL chưa Active 1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB black NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB  BLUE NGUYÊN SEAL  chưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro Max –1TB SLIVE NGUYÊN SEAL Active 22/101 SIM VN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PRO128GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GOLD NGUYÊN SEAL chưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GRAY NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro –128GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GOLD NGUYÊN SEAchưa Active 1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GRAY NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/A29.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro –128GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/A31.400.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 128GB GRAY NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro –128GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro –128GB BLACK NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro –128GB VÀNG NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PRO256GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEAL chưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GRAY NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 256GB SLIVE NGUYÊN SEAL chưa Active2 SIM ZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 256GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALActive 27/92 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3 TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GRAY NGUYÊN SEAL Active 27/92 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 PRO – 256GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/A35.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GRAY NGUYÊN SEAL chưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 256GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALActive 25/92 SIM ZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GRAY NGUYÊN SEALActive 25/92 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB TRẮNG NGUYÊN SEALActive 24/92 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB TRẮNG NGUYÊN SEALActive 24/91 SIMZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM ZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 PRO – 256GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/A33.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/A33.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB TRẮNG NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/A32.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 256GB GRAPHITE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PRO 512GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro – 512GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A36.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 512GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro –512 GB GRAP NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 512GB SILVER NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 512GB ĐEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 512GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 512GB GRAPHITE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 PRO 1TB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro – 1TB GRAP NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro – 1TB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 1TB XANH NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 1TB TRẮNG NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Pro 1TB VÀNG NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1

PHONE 13 MINI – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Mini – 128GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A22.200.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Mini – 128GB BLUE NGUYÊN SEALCHƯA Active1 SIM VN/A22.200.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Mini – 128GB NIGHT NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A21.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Mini – 128GB S.LIGHT NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A21.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Mini – 128GB RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Mini – 128GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Mini – 256GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Mini – 256GB   BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Mini – 256GB   NIGHT NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Mini – 256GB S.LIGHT NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Mini – 256GB ĐENNGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Mini – 256GB RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 Mini – 256GB BLACK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
PHONE 13 – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 – 128GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 – 128GB BLUE NGUYÊN SEALCHƯA Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 – 128GB NIGHT NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 – 128GB S.LIGHT NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 – 128GB RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 – 128GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM ZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 – 256GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 – 256GB   BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 – 256GB   ĐEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 – 256GB S.LIGHT NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 – 256GB  RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
13 – 256GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 256GB RED NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 256GB BLACK NGUYÊN SEAL Active 24/91 SIMZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 512GB PINK NGUYÊN SEAL ACTIVE 25/91 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 512GB RED NGUYÊN SEALActive 24/91 SIMZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 512GB BLACK NGUYÊN SEALActive 24/91 SIMZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 512GB BLUE NGUYÊN SEALActive 24/91 SIMZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 512GB PINK NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE1 SIM LL/A LIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 512GB BLUE NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 512GB BLACK NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE1 SIM LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 512GB TRẮNG NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 512GBRED NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 512GB BLUE NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 512GB BLACK NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
13 – 512GB PINK NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PROMAX 128GB – 256GB NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 PROMAX 128GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN /A 29.600.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PROMAX 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL /A LIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PROMAX 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL /A28.950.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PROMAX 128GB BLUE NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL /A 31.100.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PROMAX 256GB BLUE NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/A31.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PROMAX 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PROMAX 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PROMAX 256GB SILVER NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PROMAX 512GB xanh NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PROMAX 512GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE 12 PRO 128GB – 256 NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 PRO 128GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL /A LIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PRO 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZA /A LIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PRO 128GB GRAY NGUYUÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL /ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PRO 128GB SILVER NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL /A LIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PRO 256GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PRO 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PRO 256GBB GRAY NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLLALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 PRO 256GB SILVER NGYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE 12 – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 64GB TÍM NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN /A LIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 64GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN /A 19.100.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 64GB GREEN NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMVN /ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 64GB BLACK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN /A LIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE12 – 64GB  RED    Nguyên Seal Chưa Active1 SIM VN/A LIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 128GB TÍM NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 128GB GREEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 128GB RED NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMVNALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 128GB BLACK NGYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 12 128GB RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIML/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

iPhone 11  – Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
11 – 64GB   GREEN    Nguyên Seal  Chưa ActiveVN/A15.700.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
11 – 64GB  WHITE Nguyên Seal Chưa ActiveVN/A15.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
11 – 64GB   VÀNG  Nguyên Seal Chưa ActiveVN/A15.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
11 – 64GB   BLACK  Nguyên Seal Chưa ActiveVN/A15.700.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
11 – 64GB   BLACK  Nguyên Seal Chưa ActiveLL/A15.100.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
11 – 128GB GREEN Nguyên Seal Chưa ActiveVN/A17.300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
11 – 128GB   ĐEN   Nguyên Seal Chưa ActiveVN/A17.300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
11 – 128GB WHITE  Nguyên Seal Chưa ActiveVN/A17.300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
11 – 128GB VÀNG  Nguyên SealChưa ActiveVN/A17.300.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE 11 MÁY 99
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 11 64GB ĐEN 99% PIN 8x1 SIMLL /A 11.700.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB ĐEN 99%PIN 9x1 SIMLL /A12.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB TÍM 99%PIN 9x1 SIMLL /A12.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB TRẮNG 99%PIN 8x1 SIMLL /A12.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB XANH NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A17.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A17.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB SILVER NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A17.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 64GB TÍM NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A17.800.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE XS MAX 99%
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE XS MAX 256GB TRẮNG 99%PIN 891 SIMLL /A 12.600.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS MAX 256GB TRẮNG 99%PIN 901 SIMLL /A12.800.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS MAX 256GB TRẮNG 99%PIN 931 SIMLL /A13.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS MAX 256GB TRẮNG 99%PIN 881 SIMLL /A13.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE XS 99%
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE XS 64GB TRẮNG 99%PIN 871 SIMJ/A 9.450.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB TRẮNG 99%PIN 1001 SIMJ /A9.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB TRẮNG 99%PIN 861 SIMJ/A9.450.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB TRẮNG 99%PIN 871 SIMJ /A9.550.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS64GB TRẮNG 99%PIN 901 SIMJ /A9.750.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB TRẮNG 99%PIN 1001 SIMJ /A9.850.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB VÀNG 99%PIN 861 SIMJ /A9.650.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB VÀNG 99%PIN 871 SIMJ /A9.750.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB VÀNG 99%PIN 901 SIMJ/A9.850.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB VÀNG 99%pin 1001 SIMJ/A10.150.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB TRẮNG 99%PIN 871 SIMLL /A9.550.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB TRẮNG 99%PIN 871 SIMLL /A9.650.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XS 64GB TRẮNG 99%PIN 1001 SIMLL /A10.550.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPAD GEN 9 – 10.2 ( 2021)  Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngPARTX – XứĐơn GiáGhi Chú
iPad Gen 9 (WiFi) – 64GB GRAY Nguyên SealChưa ActiveMK2K3ZP/A11.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad Gen 9 (WiFi) – 64GB SILVE Nguyên SealChưa ActiveMK2L3ZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad Gen 9 (WiFi) – 256GB GRAY Nguyên SealChưa ActiveMK2N3ZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad Gen 9 (WiFi) – 256GB SILVE Nguyên SealChưa ActiveMK2P3 ZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPAD PRO M1 2021 – 11 WiFi – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngPARTX – XứĐơn GiáGhi Chú
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên SealChưa ActiveQR3LL/A21.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 128gb SILVE Nguyên SealChưa ActiveQT3LL/A21.100.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên SealChưa ActiveQU3LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên SealChưa ActiveQV3 LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên SealChưa ActiveQW3ZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 512gb SILVE Nguyên SealChưa ActiveQX3ZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 1TB GRAY Nguyên SealChưa ActiveQY3ZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 1TB SILVE Nguyên SealChưa ActiveR03ZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPAD NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPAD MINI 5 WIFI 64G GOLD NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A10.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD MINI 5 WIFI 64GB SILVE NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A10.500.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD MINI 5 WIFI 64GB WHITE NGUYÊN SEALChưa ActiveZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD MINI 5 WI FI 64GB WHITE NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD MINI 5 WIFI 64GB GRAY NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/ALIÊN HỆ
IPAD MINI 5 WIFI 64GB PINK NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD MINI 5 WIFI 64GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa ActiveVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD ARI4 5G 64GGB PINK NGUYÊN SEADChưa ActivectyLIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD GEN9 WIFI 64GB GRAY NGUYÊN SEAL Chưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD GEN9 WIFI 64GB GRAY NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVEctyLIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD GEN9 5G 64GB BLACK NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD GEN9 5G 64GB WHITE NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD GEN9 5G 64GB GRAY NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPAD PRO M1 2021 – 12.9″ WIFI – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngPARTX – XứĐơn GiáGhi Chú
iPad 2021 – 12.9″ WiFi – 128G  GRAY Nguyên SealChưa ActiveNF3LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad 2021 – 12.9″ WiFi – 128G SILVE Nguyên SealChưa ActiveNG3LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad 2021 – 12.9″ WiFi – 256G  GRAY Nguyên SealChưa ActiveNH3LL/A26.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad 2021 – 12.9″ WiFi – 256G  SILVE Nguyên SealChưa ActiveNJ3 LL/A26.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad 2021 – 12.9″ WiFi  – 512G  GRAY Nguyên SealChưa ActiveNK3ZA/A30.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad 2021 – 12.9″ WiFi – 512G  SILVE Nguyên SealChưa ActiveNL3LL/A30.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPAD PRO M1 2021 – 12.9″ WIFI – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
iPad PRO 11 M1 WiFi – 128G  GRAY Nguyên SealChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad PRO 11 M1 WiFi – 128G SILVE Nguyên SealChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad PRO 11 M1 WiFi – 256G GRAY Nguyên SealCHƯA ACTIVELL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
iPad PRO 11 M1 WiFi – 256G BẠC Nguyên SealCHƯA ACTIVELL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 WIFI 128 GRAY NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 WIFI 128 BẠC NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HÊ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 WIFI 256 GRAY NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A26.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 WIFI 256 BẠC NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A26.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 WIFI 512 GRAY NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A30.900.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 WIFI 512 XÁM NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A30.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 5G WIFI 128 BẠC NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A29.700.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 5G WIF I 128 XÁM NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A29.800.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 5G WIFI 128 BẠC NGUYÊN SEALActive T9LL/A28.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 5G WIFI 128 GRAY NGUYÊN SEALActive T9LL/A28.400.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 5G WIFI 256 XÁM NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A33.200.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 5G WIFI 256 GRAY NGUYÊN SEALActive T8LL/A31.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 5G WIFI 256 BẠC NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A33.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 5G WIFI 256 GRAY NGUYÊN SEALChưa Activecty33.300.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 5G WIFI 512 XÁM NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A36.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 5G WIFI 512 BẠC NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A36.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 5G WIFI 1TB BẠC NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A38.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPAD PRO 12.9 M1 5G WIFI 1TB XÁM NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A38.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1


MACBOOK ARI M1 -2020 NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngPARTX – XứĐơn GiáGhi Chú
MB Air –13″– M1 – 8/256GB – GOLD Nguyên Seal VNChưa ActiveND3SA/A26.300.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
MB Air –13″– M1 – 8/256GB – GRAY Nguyên Seal VNChưa ActiveN63SA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
MB Air –13″– M1 – 8/256GB – SILVE Nguyên Seal VNChưa ActiveN93SA/A25.800.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
MB Air –13″– M1 – 8/256GB – GOLD Nguyên SealChưa ActiveND3LL/A26.000.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
MB Air –13″– M1 – 8/256GB – GRAY Nguyên SealChưa ActiveN63LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
MB Air –13″– M1 – 8/256GB – SILVE Nguyên SealChưa ActiveN63LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngPARTX – XứĐơn GiáGhi Chú
APPLE WATCH Series 6 44mm   pink   –nguyên seal Chưa ActiveGPSLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
APPLE WATCH Series 3 38mm  SILVER   –nguyên sealChưa ActiveGPSLL/A4.880.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

=> MÁY NEW ĐÃ ACTIVE RỒI =>> BAO TEST 7 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MUA ( HỖ TRỢ SỬA FREE 12 THÁNG)

=> MÁY NEW CHƯA ACTIVED =>> BAO TEST 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE ( HỖ TRỢ SỬA FREE 12 THÁNG)

LƯU Ý!!! CÁC GÓI BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG VÒNG 12 THÁNG CỦA SHOP VỚI GIÁ CỰC ƯU ĐÃI

1.GÓI ƯU ĐÃI DÀNH CHO IPHONE VỚI GIÁ 800.000VND

2. GÓI ƯU ĐÃI DÀNH CHO IPAD VỚI GIÁ 1.100.000VND

3. GÓI ƯU ĐÃI DÀNH CHO MACBOOK VỚI GIÁ 1.800.000VND

=>TAI NGHE AIRPODS: KHÔNG BAO TEST

=> HÀNG CHÍNH HÃNG VN/A =>> BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI APPLE VIỆT NAM ( KHÔNG BAO TEST, CHỈ HỔ TRỢ ĐI BẢO HÀNH)

CHÚ Ý!!! MÁY NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE BẮT BUỘC PHẢI ACTIVE BẰNG SIM VIỆT NAM

TẤT CẢ CÁC DÒNG ĐỀU ĐƯỢC BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

=> MACBOOK NEW BAO CHƯA ACTIVE & NGOẠI HÌNH. KHÔNG BAO ĐỦ 12 THÁNG CỦA APPLE

=> MÁY CŨ 99% ZIN ALL => BAO TEST 90 NGÀY TÍNH TỪ NGÀY BÁN ( KHÔNG BH CÁC TRƯỜNG HỢP MẤT NGUỒN, ICLOUD)

LƯU Ý: KIỂM TRA NGOẠI HÌNH TRƯỚC KHI HOẠT ĐỘNG, KHÔNG BH MÀN HÌNH, CẢM ỨNG, MẤT NGUỒN

SIM SỐ ĐẸP
05 6565 7777 = 48.000.000 VIETTEL ( SIM TRẢ TRƯỚC )
0706 95 74 79 = 300.000 MOBIFONE
0706 95 7771 = 350.000 MOBIFONE
0706 95 74 77 = 250.000 MOBIFONE
070 668 5551 = 400.000 MOBIFONE
079 422 8884 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 77 33 = 280.000 MOBIFONE
0766 98 5558 = 400.000 MOBIFONE
0706 957 887 = 300.000 MOBIFONE
0706 95 7770 = 350.000 MOBIFONE
0706 957 668 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 7889 = 400.000 MOBIFONE
0706 95 77 39 = 400.000 MOBIFONE
0706 957 968 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 74 75 = 500.000 MOBIFONE
0794 27 89 88 = 700.000 MOBIFONE
0706 63 37 38 = 550.000 MOBIFONE

KHÁCH HÀNG

930fd724fb120a4c5303
ANH CƯỜNG VÀ CHỊ TIẾNG LÀM 1 CẶP 12 PROMAX 256GB GOLD
cf7f174a3b7cca22936d
CHỊ HIỀN NGUYỄN - IP 12 PROMAX 256GB GOLD
94847cac509aa1c4f88b
CHỊ PHƯƠNG - IP 12 PROMAX 256GB BLUE
34fa85d3a9e558bb01f4
CHỊ HẠNH- IP 12 PROMAX 128GB SILVER
2b6ff55bd96d2833717c
CHỊ TRÂM - IP 12 PRO 256GB GOLD
7dd331f23cc4cd9a94d5
CHỊ THỦY- IP 12 PROMAX 128GB GOLD
0c30e0d1e2e713b94af6
CHỊ THỦY TIÊN - IP 12 PROMAX 256GB GOLD