ĐTDĐ BẢO NGỌC XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !!!

CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 NHẤN F5 ĐỂ CẬP NHẬT LẠI NHÉ !!!

THỨ NĂM 21/10/2021

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

‘#CHỦ TÀI KHOẢN: PHẠM THỊ KIM QUYẾN

VIETCOMBANK: 0511000466112
TECHCOMBANK: 19034990928013
VIETINBANK: 103868644999
AGRIBANK: 6222205327936

ACE VUI LÒNG GHI NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN: TÊN NGƯỜI MUA VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA NGƯỜI CHUYỂN KHOẢN

ĐIỆN THOẠI 13 PROMAX 128GB – DẤU MỚI
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro MAX – 128GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A39.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A36.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 128GBGRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A37.300.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 128GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A37.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 128GB GRAY  NGUYÊN SEALActive 30/92 SIMZA/A35.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 128GB vàng NGUYÊN SEALActive 28/91 simzp/a37.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 128GB GOLD NGUYÊN SEALActive 28/91 SIM ZP/A37.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 128GB GOLD NGUYÊN SEALActive 28/91 SIM ZP/A38.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 128GB  BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A37.700.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 128GB  BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A41.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A38.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A37.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 128GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A38.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
PHONE 13 PROMAX 256GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro MAX –256GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A41.700.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A39.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A38,500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 256GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A38.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX –256GB  BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A44.900.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX –256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A41.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A40.200.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 256GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A41.100.000 BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM ZP/A39.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX – 256GB GOLD NGUYÊN SEALActive 30/91 SIM ZP/A37.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX –256GB GOLD NGUYÊN SEALActive 08/101 SIMLL/A40.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX –256GB vàng  NGUYÊN SEALactive 28/91 simZP/A38.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro MAX –256GB vàng  NGUYÊN SEALActive 08/101 SIMLL/A39.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

PHONE 13 PROMAX 512GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro Max – 512GB  BLUE NGUYÊN SEAL    Chưa Active1 SIMZA/A43.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro Max – 512GB GOLD NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMZA/A43.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro Max – 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro Max – 512GB TRẮNG NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZA/A43.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro Max – 512GB VÀNG NGUYÊN SEALActive 28/9 1 SIM ZA/A44.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
PHONE 13 PROMAX 512GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro Max – 512GB  BLACK NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/A46.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro Max – 512GB  BLUE NGUYÊN SEAL    Chưa Active1 SIMLL/A52.900.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro Max – 512GB GOLD NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/A49.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro Max – 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A46.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro Max – 512GB TRẮNG NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A49.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
PHONE 13 PROMAX 1TB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro Max –1TB  BLUE NGUYÊN SEAL     Chưa Active1 SIMLL/A55.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro Max –1TB GOLD NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/A53.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro Max –1TB GRAY NGUYÊN SEAL chưa Active 1 SIM LL/A49.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro Max –1TB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/A50.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro Max –1TB black NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/A52.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
PHONE 13 PRO128GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 128GB GOLD NGUYÊN SEAL chưa Active2 SIMZA/A32.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 128GB GRAY NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/A30.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro –128GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/A33.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 128GB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/A32.800.000 BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 128GB GRAY NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/A30.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro –128GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/A32.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro –128GB BLACK NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/A32.300.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro –128GB VÀNG NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/A31.300.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
PHONE 13 PRO256GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 PRO – 128GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEAL chưa Active2 SIMZA/A33.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 256GB GRAY NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro 256GB SLIVE NGUYÊN SEAL chưa Active2 SIM ZA/A30.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro 256GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZP/A30.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALActive 27/92 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 256GB GRAY NGUYÊN SEAL Active 27/92 SIMZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 PRO – 256GB BLUE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMLL/A35.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/A35.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 256GB GRAY NGUYÊN SEAL chưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro 256GB SLIVE NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM LL/A35.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALActive 25/92 SIM ZA/A31.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 256GB GRAY NGUYÊN SEALActive 25/92 SIMZA/A31.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 256GB TRẮNG NGUYÊN SEALActive 24/92 SIMZA/A30.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 256GB TRẮNG NGUYÊN SEALActive 24/91 SIMZP/A30.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active1 SIM ZP/A32.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 256GB GOLD NGUYÊN SEALchưa Active1 SIMZP/A32.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
PHONE 13 PRO 512GB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro – 512GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A39.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 512GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A38.900.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro –512 GB GRAP NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIM LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 512GB SILVER NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/A39.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 512GB ĐEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A39.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
PHONE 13 PRO 1TB – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro – 1TB GRAP NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A39.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro – 1TB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A40.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro 1TB XANH NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIM LL/A42.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro 1TB TRẮNG NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A41.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Pro 1TB VÀNG NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A45.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

PHONE 13 MINI – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 Mini – 128GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Mini – 128GB BLUE NGUYÊN SEALCHƯA Active1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Mini – 128GB NIGHT NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Mini – 128GB S.LIGHT NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Mini – 128GB RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Mini – 128GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A26.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Mini – 256GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Mini – 256GB   BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Mini – 256GB   NIGHT NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Mini – 256GB S.LIGHT NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Mini – 256GB  RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Mini – 256GB RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/A23.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 Mini – 256GB BLACK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/A26.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
PHONE 13 – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
13 – 128GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMLL/A27.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 128GB BLUE NGUYÊN SEALCHƯA Active2 SIM LL/A26.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 128GB NIGHT NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 128GB S.LIGHT NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMLL/A26.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 128GB RED NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 128GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM ZP/A27.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 256GB PINK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A29.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 256GB   BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A27.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 256GB   ĐEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A26.700.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 256GB S.LIGHT NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A27.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 256GB  RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A26.700.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 256GB RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 256GB RED NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A25.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 256GB BLACK NGUYÊN SEAL Active 24/91 SIMZP/A26.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 512GB PINK NGUYÊN SEAL ACTIVE 25/91 SIMZA/A30.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 512GB RED NGUYÊN SEALActive 24/91 SIMZP/A29.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 512GB BLACK NGUYÊN SEALActive 24/91 SIMZP/A29.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 512GB BLUE NGUYÊN SEALActive 24/91 SIMZP/A29.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 512GB PINK NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE1 SIM LL/A 31.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 512GB BLUE NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE1 SIMLL/A28.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 512GB BLACK NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE1 SIM LL/A28.900.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 512GB TRẮNG NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE1 SIMLL/A29.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 512GBRED NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE1 SIMLL/A29.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 512GB BLUE NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE2 SIMZA/A31.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 512GB BLACK NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE2 SIMZA/A30.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
13 – 512GB PINK NGUYÊN SEALCHƯA ACTIVE2 SIMZA/A31.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PROMAX 128GB – 256GB NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 PROMAX 128GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN /A 28.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PROMAX 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL /A LIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PROMAX 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL /A29.600.000 BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PROMAX 128GB SILVE NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL /A LIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PROMAX 256GB BLUE NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMVN/A33.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PROMAX 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PROMAX 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PROMAX 256GB SILVER NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PROMAX 512GBGOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A34.100.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PROMAX 512GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A33.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

IPHONE 12 PRO 128GB – 256 NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 PRO 128GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL /A LIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PRO 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZA /A 25.700.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PRO 128GB GRAY NGUYUÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL /ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PRO 128GB SILVER NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL /A LIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PRO 256GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A28.300.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PRO 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A27.600.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PRO 256GBB GRAY NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLLALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 PRO 256GB SILVER NGYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

IPHONE 12 – NEW SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 64GB TÍM NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN /A LIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 64GB BLUE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN /A LIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 64GB GREEN NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMVN /A19.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 64GB BLACK NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN /A LIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE12 – 64GB  RED    Nguyên Seal Chưa Active1 SIM VN/A 19.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 128GB TÍM NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 128GB GREEN NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 128GB RED NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMVNALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 128GB BLACK NGYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
IPHONE 12 128GB WHITE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

IPAD GEN 9 – 10.2 ( 2021)  Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngPARTX – XứĐơn GiáGhi Chú
iPad Gen 9 (WiFi) – 64GB GRAY Nguyên SealChưa ActiveMK2K3ZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad Gen 9 (WiFi) – 64GB SILVERNguyên SealChưa ActiveMK2L3ZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad Gen 9 (WiFi) – 256GB GRAY Nguyên SealChưa ActiveMK2N3ZP/A15.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad Gen 9 (WiFi) – 256GB SILVERNguyên SealChưa ActiveMK2P3 ZP/A15.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

TÊN SẢN PHẨMT – TrạngPARTX – XứĐơn GiáGhi Chú
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) – 64GB PURPLE Nguyên SealChưa ActiveMK7R3LL/A17.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) – 64GB PINK Nguyên SealChưa ActiveMLWL3ZP/A17.200.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) – 64GB GRAY Nguyên SealChưa ActiveMK7M3LL/A16.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) – 64GB STARLIGHT   Nguyên SealChưa ActiveMK7P3LL/A16.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) – 64GB STARLIGHT  Nguyên SealChưa ActiveMK7P3ZP/A16.800.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) – 256GB PINK Nguyên SealChưa ActiveMLWR3ZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) – 256GB STARLIGHT Nguyên SealChưa ActiveMK7V3ZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) – 256GB  GRAY   Nguyên SealChưa ActiveMK7T3ZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

IPAD PRO M1 2021 – 11 WiFi – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngPARTX – XứĐơn GiáGhi Chú
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên SealChưa ActiveQR3LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 128gb SILVE Nguyên SealChưa ActiveQT3LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên SealChưa ActiveQU3LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên SealChưa ActiveQV3 LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên SealChưa ActiveQW3ZP/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 512gb SILVE Nguyên SealChưa ActiveQX3ZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 1TB GRAY Nguyên SealChưa ActiveQY3ZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 1TB SILVE Nguyên SealChưa ActiveR03ZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

IPAD PRO M1 2021 – 12.9″ WIFI – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngPARTX – XứĐơn GiáGhi Chú
iPad 2021 – 12.9″ WiFi – 128G  GRAY Nguyên SealChưa ActiveNF3LL/A27.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad 2021 – 12.9″ WiFi – 128G SILVE Nguyên SealChưa ActiveNG3LL/A27.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad 2021 – 12.9″ WiFi – 256G  GRAY Nguyên SealChưa ActiveNH3LL/A28.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad 2021 – 12.9″ WiFi – 256G  SILVE Nguyên SealChưa ActiveNJ3 LL/A28.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad 2021 – 12.9″ WiFi  – 512G  GRAY Nguyên SealChưa ActiveNK3ZA/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
iPad 2021 – 12.9″ WiFi – 512G  SILVE Nguyên SealChưa ActiveNL3LL/A34.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE


Series 4 (40mm) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngPARTX – XứĐơn GiáGhi Chú
Series 4 (GPS) 40mm GRAY  – Sport BandChưa ActiveFTVD27.200.00BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 40mm  SILVER– Sport BandChưa ActiveFTVA27.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 40mm GOLD – Sport BandChưa ActiveFTVG27.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 40mm NIKE BLACK  – Sport BandChưa ActiveFTXG27.200.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 40mm NIKE WHITE  – Sport BandChưa ActiveFTVA2 7.400.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 40mm BLACK  – Sport BandChưa ActiveFTVL29.000.000 BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 40mm WHITE – Sport BandChưa ActiveFTVJ29.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 40mm GOLD  – Sport BandChưa ActiveFTVN29.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

Series 4 (44mm) –  NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngPARTX – XứĐơn GiáGhi Chú
Series 4 (GPS) 44mm GRAY  – Sport BandChưa ActiveFTVU28.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 44mm  SILVER– Sport BandChưa ActiveFTVR27.700.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 44mm GOLD – Sport BandChưa ActiveFTVW27.700.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 44mm NIKE BLACK  – Sport BandChưa ActiveFTXM28.000.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 44mm NIKE WHITE  – Sport BandChưa ActiveFTXK27.700.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 44mm BLACK  – Sport BandChưa ActiveFTX22 9.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 44mm WHITE – Sport BandChưa ActiveFTX029.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
Series 4 (GPS) 44mm GOLD  – Sport BandChưa ActiveFTX429.500.000BẢO HÀNH 12TH KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

=> MÁY NEW ĐÃ ACTIVE RỒI =>> BAO TEST 7 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MUA ( HỖ TRỢ SỬA FREE 12 THÁNG)

=> MÁY NEW CHƯA ACTIVED =>> BAO TEST 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE ( HỖ TRỢ SỬA FREE 12 THÁNG)

LƯU Ý!!! CÁC GÓI BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG VÒNG 12 THÁNG CỦA SHOP VỚI GIÁ CỰC ƯU ĐÃI

1.GÓI ƯU ĐÃI DÀNH CHO IPHONE VỚI GIÁ 800.000VND

2. GÓI ƯU ĐÃI DÀNH CHO IPAD VỚI GIÁ 1.100.000VND

3. GÓI ƯU ĐÃI DÀNH CHO MACBOOK VỚI GIÁ 1.800.000VND

=>TAI NGHE AIRPODS: KHÔNG BAO TEST

=> HÀNG CHÍNH HÃNG VN/A =>> BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI APPLE VIỆT NAM ( KHÔNG BAO TEST, CHỈ HỔ TRỢ ĐI BẢO HÀNH)

CHÚ Ý!!! MÁY NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE BẮT BUỘC PHẢI ACTIVE BẰNG SIM VIỆT NAM

TẤT CẢ CÁC DÒNG ĐỀU ĐƯỢC BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

=> MACBOOK NEW BAO CHƯA ACTIVE & NGOẠI HÌNH. KHÔNG BAO ĐỦ 12 THÁNG CỦA APPLE

=> MÁY CŨ 99% ZIN ALL => BAO TEST 90 NGÀY TÍNH TỪ NGÀY BÁN ( KHÔNG BH CÁC TRƯỜNG HỢP MẤT NGUỒN, ICLOUD)

LƯU Ý: KIỂM TRA NGOẠI HÌNH TRƯỚC KHI HOẠT ĐỘNG, KHÔNG BH MÀN HÌNH, CẢM ỨNG, MẤT NGUỒN

SIM SỐ ĐẸP
05 6565 7777 = 48.000.000 VIETTEL ( SIM TRẢ TRƯỚC )
0706 95 74 79 = 300.000 MOBIFONE
0706 95 7771 = 350.000 MOBIFONE
0706 95 74 77 = 250.000 MOBIFONE
070 668 5551 = 400.000 MOBIFONE
079 422 8884 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 77 33 = 280.000 MOBIFONE
0766 98 5558 = 400.000 MOBIFONE
0706 957 887 = 300.000 MOBIFONE
0706 95 7770 = 350.000 MOBIFONE
0706 957 668 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 7889 = 400.000 MOBIFONE
0706 95 77 39 = 400.000 MOBIFONE
0706 957 968 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 74 75 = 500.000 MOBIFONE
0794 27 89 88 = 700.000 MOBIFONE
0706 63 37 38 = 550.000 MOBIFONE

KHÁCH HÀNG

930fd724fb120a4c5303
ANH CƯỜNG VÀ CHỊ TIẾNG LÀM 1 CẶP 12 PROMAX 256GB GOLD
cf7f174a3b7cca22936d
CHỊ HIỀN NGUYỄN - IP 12 PROMAX 256GB GOLD
94847cac509aa1c4f88b
CHỊ PHƯƠNG - IP 12 PROMAX 256GB BLUE
34fa85d3a9e558bb01f4
CHỊ HẠNH- IP 12 PROMAX 128GB SILVER
2b6ff55bd96d2833717c
CHỊ TRÂM - IP 12 PRO 256GB GOLD
7dd331f23cc4cd9a94d5
CHỊ THỦY- IP 12 PROMAX 128GB GOLD
0c30e0d1e2e713b94af6
CHỊ THỦY TIÊN - IP 12 PROMAX 256GB GOLD