102 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 7, QUẬN 5, TP. HCM

ĐTDĐ BẢO NGỌC XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !!!

ĐẶT HÀNG : 09 75 75 66 77 GẶP MR.TRUNG

THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ 10H00 ĐẾN 21H00

BẢNG GIÁ CẬP NHẬT LÚC 12:30

THỨ TƯ : NGÀY 27 THÁNG 09 NĂM 2023

CẬP NHẬT  LIÊN TỤC 24/24  ACE NHỚ NHẤN F5 NHÉ

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

CHỦ TÀI KHOẢN : PHẠM THỊ KIM QUYẾN VIETTINBANK: 103868644999

LƯU Ý KHI CHỌN SẢN PHẨM TẠI BẢO STORE 

HÀNG MỸ <=> LL/A <=> E SIM 

HÀNG VIỆT NAM <=> VN/A <=> 1 SIM VẬT LÝ 

HÀNG SINGAPORE <=> ZP/A <=> 1 SIM VẬT LÝ 

HÀNG HONGKONG <=> ZA/A <=> 2 SIM VẬT LÝ 

ƯU ĐÃI HẤP DẪN TRONG THÁNG 9 THÁNG 10 TẠI BẢO NGỌC 

TẶNG GÓI BẢO HIỂM 12 THÁNG 

TẶNG CƯỜNG LỰC FULL MÀN HÌNH

TẶNG ỐP LƯNG CHỐNG SỐC 

GIẢM 50% KHI MUA PHỤ KIỆN KÈM THEO

TẶNG VOUCHER 100K CHO LẦN MUA TIẾP THEO

I P H O N E 1 5 P R O M A X

NEW SEAL CHƯA ACTIVE

 • 15 PM 256 Đen LL : 42.000.000
 • 15 PM 256 Trắng LL : 41.000.000
 • 15 PM 256 Blue LL : 36.400.000
 • 15 PM 256 Narutal LL : 41.800.000
 • 15 PM 256 Đen ZP : 39.500.000
 • 15 PM 256 Trắng ZP: 42.200.000
 • 15 PM 256 Blue ZP : 36.300.000
 • 15 PM 256 Natural ZP : 42.700.000
 • 15 PM 256 Đen ZA : 42.000.000
 • 15 PM 256 Trắng ZA : 41.400.000
 • 15 PM 256 Blue ZA : 36.700.000
 • 15 PM 256 Natural ZA : 42.800.000

ACTIVE OLNLINE

 • 15 PM 256 Đen LL :
 • 15 PM 256 Trắng LL :
 • 15 PM 256 Blue LL :
 • 15 PM 256 Narutal LL :
 • 15 PM 256 Đen ZP : 38.000.000
 • 15 PM 256 Trắng ZP: 41.500.000
 • 15 PM 256 Blue ZP : 36.300.000
 • 15 PM 256 Natural ZP : 41.700.000
 • 15 PM 256 Đen ZA : 40.800.000
 • 15 PM 256 Trắng ZA : 38.900.000
 • 15 PM 256 Blue ZA : 36.100.000
 • 15 PM 256 Natural ZA : 40.600.000

NEW SEAL CHƯA ACTIVE

 • 15 PM 512 Đen LL :
 • 15 PM 512 Trắng LL : 45.000.000
 • 15 PM 512 Blue LL : 41.000.000
 • 15 PM 512 Narutal LL : 47.000.000
 • 15 PM 512 Đen ZP: 41.300.000
 • 15 PM 512 Trắng ZP: 43.000.000
 • 15 PM 512 Blue ZP: 40.300.000
 • 15 PM 512 Natural ZP:
 • 15 PM 512 Đen ZA : 43.000.000
 • 15 PM 512 Trắng ZA: 46.000.000
 • 15 PM 512 Blue ZA : 41.300.000
 • 15 PM 512 Natural ZA 46.400.000

ATIVE ONLINE

 • 15 PM 512 Đen LL :
 • 15 PM 512 Trắng LL :
 • 15 PM 512 Blue LL :
 • 15 PM 512 Narutal LL :
 • 15 PM 512 Đen ZP : 41.300.000
 • 15 PM 512 Trắng ZP : 43.000.000
 • 15 PM 512 Blue ZP :40.300.000
 • 15 PM 512 Natural ZP:
 • 15 PM 512 Đen ZA : 43.000.000
 • 15 PM 512 Trắng ZA: 43.000.000
 • 15 PM 512 Blue ZA :39.500.000
 • 15 PM 512 Natural ZA : 46.000.000

NEW SEAL CHƯA ACTIVE

 • 15 PM 1TB Đen LL:
 • 15 PM 1TB Trắng LL:
 • 15 PM 1TB Blue LL:
 • 15 PM 1TB Natural LL:
 • 15 PM 1TB Đen ZP :
 • 15 PM 1TB Trắng ZP: 54.000.000
 • 15 PM 1TB Blue ZP: 47.300.000
 • 15 PM 1TB Natural ZP :
 • 15 PM 1TB Đen ZA
 • 15 PM 1TB Trắng ZA : 54.800.000
 • 15 PM 1TB Blue ZA:
 • 15 PM 1TB Natural ZA:

ATIVE ONLINE

 • 15 PM 1TB Đen LL:
 • 15 PM 1TB Trắng LL:
 • 15 PM 1TB Blue LL:
 • 15 PM 1TB Natural LL:
 • 15 PM 1TB Đen ZP :
 • 15 PM 1TB Trắng ZP:
 • 15 PM 1TB Blue ZP : 50.000.000
 • 15 PM 1TB Natural ZP :
 • 15 PM 1TB Đen ZA :
 • 15 PM 1TB Trắng ZA : 54.000.000
 • 15 PM 1TB Blue ZA : 47.300.000
 • 15 PM 1TB Natural ZA:

I P H O N E 1 5 P R O

NEW SEAL CHƯA ACTIVE

 • 15 Pro 128 Đen LL :
 • 15 Pro 128 Trắng LL :
 • 15 Pro 128 Blue LL :
 • 15 Pro 128 Natural LL :
 • 15 Pro 128 Đen ZP : 32.500.000
 • 15 Pro 128 Trắng ZP : 31.500.000
 • 15 Pro 128 Blue ZP : 30.500.000
 • 15 Pro 128 Narutal ZP : 31.500.000
 • 15 Pro 128 Đen ZA : 31.400.000
 • 15 Pro 128 Trắng ZA : 31.400.000
 • 15 Pro 128 Blue ZA: 30.700.000
 • 15 Pro 128 Natural ZA : 32.400.000

ATIVE ONLINE

 • 15 Pro 128 Đen LL :
 • 15 Pro 128 Trắng LL :
 • 15 Pro 128 Blue LL :
 • 15 Pro 128 Natural LL :
 • 15 Pro 128 Đen ZP : 30.700.000
 • 15 Pro 128 Trắng ZP : 30.700.000
 • 15 Pro 128 Blue ZP : 30.000.000
 • 15 Pro 128 Narutal ZP : 31.200.000
 • 15 Pro 128 Đen ZA : 30.700.000
 • 15 Pro 128 Trắng ZA :
 • 15 Pro 128 Blue ZA:
 • 15 Pro 128 Natural ZA :

NEW SEAL CHƯA ACTIVE

 • 15 Pro 256 Đen LL :
 • 15 Pro 256 Trắng LL :
 • 15 Pro 256 Blue LL :
 • 15 Pro 256 Natural LL :
 • 15 Pro 256 Đen ZP : 31.500.000
 • 15 Pro 256 Trắng ZP : 34.000.000
 • 15 Pro 256 Blue ZP : 31.500.000
 • 15 Pro 256 Natural ZP : 32.300.000
 • 15 Pro 256 Đen ZA
 • 15 Pro 256 Trắng ZA
 • 15 Pro 256 Blue ZA
 • 15 Pro 256 Natural ZA 33.200.000

ATIVE ONLINE

 • 15 Pro 256 Đen LL :
 • 15 Pro 256 Trắng LL :
 • 15 Pro 256 Blue LL :
 • 15 Pro 256 Natural LL :
 • 15 Pro 256 Đen ZP : 31.400.000
 • 15 Pro 256 Trắng ZP :
 • 15 Pro 256 Blue ZP : 31.500.000
 • 15 Pro 256 Natural ZP :
 • 15 Pro 256 Đen ZA : 31.700.000
 • 15 Pro 256 Trắng ZA: 31.800.000
 • 15 Pro 256 Blue ZA : 31.000.000
 • 15 Pro 256 Natural ZA : 32.400.000
 •  

NEW SEAL CHƯA ACTIVE

 • 15 Pro 512 Đen LL :
 • 15 Pro 512 Trắng LL :
 • 15 Pro 512 Blue  LL :
 • 15 Pro 512 Natural LL :
 • 15 Pro 512 Đen ZP : 41.500.000
 • 15 Pro 512 Trắng ZP :
 • 15 Pro 512 Blue  ZP :
 • 15 Pro 512 Natural ZP : 38.600.0000
 • 15 Pro 512 Đen ZA :
 • 15 Pro 512 Trắng ZA :
 • 15 Pro 512 Blue  ZA :
 • 15 Pro 512 Natural ZA :

ATIVE ONLINE

 • 15 Pro 512 Đen LL :
 • 15 Pro 512 Trắng LL :
 • 15 Pro 512 Blue  LL :
 • 15 Pro 512 Natural LL :
 • 15 Pro 512 Đen ZP :
 • 15 Pro 512 Trắng ZP :
 • 15 Pro 512 Blue  ZP :
 • 15 Pro 512 Natural ZP :
 • 15 Pro 512 Đen ZA :
 • 15 Pro 512 Trắng ZA :
 • 15 Pro 512 Blue  ZA :
 • 15 Pro 512 Natural ZA :

NEW SEAL CHƯA ACTIVE

 • 15 Pro 1TB Đen LL :
 • 15 Pro 1TB Trắng LL :
 • 15 Pro 1TB Blue  LL :
 • 15 Pro 1TB Natural LL :
 • 15 Pro 1TB Đen ZP :
 • 15 Pro 1TB Trắng ZP :
 • 15 Pro 1TB Blue  ZP :
 • 15 Pro 1TB Natural ZP :
 • 15 Pro 1TB Đen ZA :
 • 15 Pro 1TB Trắng ZA :
 • 15 Pro 1TB Blue  ZA :
 • 15 Pro 1TB Natural ZA :

ATIVE ONLINE

 • 15 Pro 1TB Đen LL :
 • 15 Pro 1TB Trắng LL :
 • 15 Pro 1TB Blue  LL :
 • 15 Pro 1TB Natural LL :
 • 15 Pro 1TB Đen ZP :
 • 15 Pro 1TB Trắng ZP :
 • 15 Pro 1TB Blue  ZP :
 • 15 Pro 1TB Natural ZP :
 • 15 Pro 1TB Đen ZA :
 • 15 Pro 1TB Trắng ZA : 41.900.000
 • 15 Pro 1TB Blue  ZA :
 • 15 Pro 1TB Natural ZA :

I P H O N E 1 5 P L U S

NEW SEAL CHƯA ACTIVE

 • 15 Plus 128 Đen LL
 • 15 Plus 128 Vàng LL
 • 15 Plus 128 Blue LL
 • 15 Plus 128 Green LL
 • 15 Plus 128 Hồng LL
 • 15 Plus 128 Đen ZP
 • 15 Plus 128 Vàng ZP
 • 15 Plus 128 Blue ZP
 • 15 Plus 128 Green ZP
 • 15 Plus 128 Hồng ZP
 • 15 Plus 128 Đen ZA
 • 15 Plus 128 Vàng ZA
 • 15 Plus 128 Blue ZA
 • 15 Plus 128 Green ZA
 • 15 Plus 128 Hồng ZA

ATIVE ONLINE

 • 15 Plus 128 Đen LL
 • 15 Plus 128 Vàng LL
 • 15 Plus 128 Blue LL
 • 15 Plus 128 Green LL
 • 15 Plus 128 Hồng LL
 • 15 Plus 128 Đen ZP
 • 15 Plus 128 Vàng ZP
 • 15 Plus 128 Blue ZP
 • 15 Plus 128 Green ZP
 • 15 Plus 128 Hồng ZP
 • 15 Plus 128 Đen ZA
 • 15 Plus 128 Vàng ZA
 • 15 Plus 128 Blue ZA
 • 15 Plus 128 Green ZA
 • 15 Plus 128 Hồng ZA

NEW SEAL CHƯA ACTIVE

 • 15 Plus 256 Đen LL
 • 15 Plus 256 Vàng LL
 • 15 Plus 256 Blue LL
 • 15 Plus 256 Green LL
 • 15 Plus 256 Hồng LL
 • 15 Plus 256 Đen ZP
 • 15 Plus 256 Vàng ZP
 • 15 Plus 256 Blue ZP
 • 15 Plus 256 Green ZP
 • 15 Plus 256 Hồng ZP
 • 15 Plus 256 Đen ZA
 • 15 Plus 256 Vàng ZA
 • 15 Plus 256 Blue ZA
 • 15 Plus 256 Green ZA
 • 15 Plus 256 Hồng ZA

ATIVE ONLINE

 • 15 Plus 256 Đen LL
 • 15 Plus 256 Vàng LL
 • 15 Plus 256 Blue LL
 • 15 Plus 256 Green LL
 • 15 Plus 256 Hồng LL
 • 15 Plus 256 Đen ZP
 • 15 Plus 256 Vàng ZP
 • 15 Plus 256 Blue ZP
 • 15 Plus 256 Green ZP
 • 15 Plus 256 Hồng ZP
 • 15 Plus 256 Đen ZA
 • 15 Plus 256 Vàng ZA
 • 15 Plus 256 Blue ZA
 • 15 Plus 256 Green ZA
 • 15 Plus 256 Hồng ZA

NEW SEAL CHƯA ACTIVE

 • 15 Plus 512 Đen LL
 • 15 Plus 512 Vàng LL
 • 15 Plus 512 Blue LL
 • 15 Plus 512 Green LL
 • 15 Plus 512 Hồng LL
 • 15 Plus 512 Đen ZP
 • 15 Plus 512 Vàng ZP
 • 15 Plus 512 Blue ZP
 • 15 Plus 512 Green ZP
 • 15 Plus 512 Hồng ZP
 • 15 Plus 512 Đen ZA
 • 15 Plus 512 Vàng ZA
 • 15 Plus 512 Blue ZA
 • 15 Plus 512 Green ZA
 • 15 Plus 512 Hồng ZA

ATIVE ONLINE

 • 15 Plus 512 Đen LL
 • 15 Plus 512 Vàng LL
 • 15 Plus 512 Blue LL
 • 15 Plus 512 Green LL
 • 15 Plus 512 Hồng LL
 • 15 Plus 512 Đen ZP
 • 15 Plus 512 Vàng ZP
 • 15 Plus 512 Blue ZP
 • 15 Plus 512 Green ZP
 • 15 Plus 512 Hồng ZP
 • 15 Plus 512 Đen ZA
 • 15 Plus 512 Vàng ZA
 • 15 Plus 512 Blue ZA
 • 15 Plus 512 Green ZA
 • 15 Plus 512 Hồng ZA

NEW SEAL CHƯA ACTIVE

 • 15 Plus 1TB Đen LL
 • 15 Plus 1TB Vàng LL
 • 15 Plus 1TB Blue LL
 • 15 Plus 1TB Green LL
 • 15 Plus 1TB Hồng LL
 • 15 Plus 1TB Đen ZP
 • 15 Plus 1TB Vàng ZP
 • 15 Plus 1TB Blue ZP
 • 15 Plus 1TB Green ZP
 • 15 Plus 1TB Hồng ZP
 • 15 Plus 1TB Đen ZA
 • 15 Plus 1TB Vàng ZA
 • 15 Plus 1TB Blue ZA
 • 15 Plus 1TB Green ZA
 • 15 Plus 1TB Hồng ZA

ATIVE ONLIN

 • 15 Plus 1TB Đen LL
 • 15 Plus 1TB Vàng LL
 • 15 Plus 1TB Blue LL
 • 15 Plus 1TB Green LL
 • 15 Plus 1TB Hồng LL
 • 15 Plus 1TB Đen ZP
 • 15 Plus 1TB Vàng ZP
 • 15 Plus 1TB Blue ZP
 • 15 Plus 1TB Green ZP
 • 15 Plus 1TB Hồng ZP
 • 15 Plus 1TB Đen ZA
 • 15 Plus 1TB Vàng ZA
 • 15 Plus 1TB Blue ZA
 • 15 Plus 1TB Green ZA
 • 15 Plus 1TB Hồng ZA

I P H O N E 1 5

 • 15 128 Blue ZP 25.500.000
 • 15 128 Hồng ZP 26.000.000
 • onl 24.800.000
 • 15 128 Vàng ZA onl 24.300.000
 • 15 128 Green ZA onl 24.300.000
 • 15 128 Blue ZA onl 25.000.000
 • 15 128 Hồng ZA onl 24.400.000
 • 15 256 Pink Zp :
 • 15 256 Vàng ZA onl 26.800.000
 • 15 256 Green ZA onl 26.800.000
 • 15 256 Hồng ZA onl 26.800.000
IPHONE 14PROMAX NEW SEAL CHƯA ACTIVE
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM ĐƠN GIÁƯU ĐÃI
0018632 space black 14 PROMAX 128GB ĐEN LL/A23.950.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver 14 PROMAX 128GB TRẮNG LL/A24.900.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 550 14 PROMAX 128GB VÀNG LL/A24.100.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 550 14 PROMAX 128GB TÍM LL/A24.900.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black14 PROMAX 128GB ĐEN VN/AHẾT HÀNG TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PROMAX 128GB TRẮNG VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 55014 PROMAX 128GB VÀNG EU24.900.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PROMAX 128GB TÍM VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black14 PROMAX 128GB ĐEN ZA/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PROMAX 128GB TRẮNG ZA/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black14 PROMAX 256GB ĐEN LL/A24.900.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PROMAX 256GB TRẮNG LL/A26.100.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 55014 PROMAX 256GB VÀNG LL/A25.200.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PROMAX 256GB TÍM LL/A26.000.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black
14 PROMAX 256GB ĐEN VN/A28.300.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PROMAX 256GB TRẮNG VN/A27.700.000OLNTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 55014 PROMAX 256GB VÀNG VN/A27.200.000OLNTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PROMAX 256GB TÍM VN/A28.200.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black14 PROMAX 256GB ĐEN ZA/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PROMAX 256GB TRẮNG ZA/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 55014 PROMAX 256GB VÀNG ZA/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PROMAX 256GB TÍM ZA/A35.300.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black 14 PROMAX 256GB ĐEN ZD/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black14 PROMAX 256GB ĐEN CH/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black14 PROMAX 512GB ĐEN LL/A27.650.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PROMAX 512GB TRẮNG LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 55014 PROMAX 512GB VÀNG LL/A28.050.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PROMAX 512GB TÍM LL/A27.700.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black14 PROMAX 512GB ĐEN VN/A34.300.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PROMAX 512GB TRẮNG VN/A34.000.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 55014 PROMAX 512GB VÀNG VN/A33.500.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PROMAX 512GB TÍM VN/A33.700.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PROMAX 512GB TÍM ZA/A35.300.0002 SIMTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black14 PROMAX 1TB ĐEN LL/A29.650.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PROMAX 1TB TRẮNG LL/A29.950.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 55014 PROMAX 1TB VÀNG LL/A29.600.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PROMAX 1TB TÍM LL/A29.750.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black 14 PROMAX 1TB ĐEN VN/A38.800.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PROMAX 1TB TRẮNG VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 550 14 PROMAX 1TB VÀNG VN/A39.000.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PROMAX 1TB TÍM VN/A40.200.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black 14 PROMAX 1TB ĐEN ZP/A38.800.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 550 14 PROMAX 1TB VÀNG ZP/A38.800.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
IPHONE 14 PRO NEW SEAL CHƯA ACTIVE
HÌNH ẢNHTÊN SẢN PHẨM XUẤT XỨ ĐƠN GIÁGHI CHÚGHI CHÚ
0018632 space black 14 PRO 128GB ĐEN LL/A21.950.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver 14 PRO 128GB TRẮNG LL/A21.400.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 55014 PRO 128GB VÀNG LL/A21.450.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 550 14 PRO 128GB TÍM LL/A21.100.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black14 PRO 128GB ĐEN VN/A24.100.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PRO 128GB TRẮNG VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 550 14 PRO 128GB VÀNG VN/A21.450.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PRO 128GB TÍM VN/A22.700.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PRO 128GB TÍMZA/A24.900.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black14 PRO 256GB ĐENLL/A24.050.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PRO 256G TRẮNG LL/A24.400.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 550 14 PRO 256GB VÀNG LL/A24.450.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 550 14 PRO 256GB TÍM LL/A24.100.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black 14 PRO 256GB ĐEN VN/A26.700.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver 14 PRO 256GB TRẮNG ZP/A25.600.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 550 14 PRO 256GB VÀNG VN/A26.450.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PRO 256GB TÍM VN/A26.400.000OLNTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black 14 PRO 512GB ĐEN LL/A27.000.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver 14 PRO 512GB TRẮNG LL/A27.200.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 55014 PRO 512GB VÀNG LL/A25.900.000OLNTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 550 14 PRO 512GB TÍM LL/A26.150.000OLNTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black 14 PRO 512GB ĐEN VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PRO 512G TRẮNG VN/A30.000.000OLN 29/8TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 55014 PRO 512GB VÀNG VN/A32.300.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 550 14 PRO 512GB TÍM VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black 14 PRO 1TB ĐEN LL/A28.500.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver14 PRO 1TB TRẮNG LL/A28.500.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 550 14 PRO 1TB VÀNG LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 55014 PRO 1TB TÍM LL/A28.400.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018632 space black 14 PRO 1TB ĐEN VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018642 silver 14 PRO 1TB TRẮNG VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018653 gold 550 14 PRO 1TB VÀNG VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0018663 deep purple 550 14 PRO 1TB TÍM VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
IPHONE 14 PLUS NEW SEAL CHƯA ACTIVE
HÌNH ẢNHTÊN SẢN PHẨM XUẤT XỨ ĐƠN GIÁGHI CHÚ
photo 2022 09 28 21 58 57 714 PLUS 128GB ĐEN LL/A18.000.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0013841 yellow14 PLUS 128GB VÀNG LL/A17.850.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 56 614 PLUS 128GB TÍM NHẠTLL/A18.500.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009532 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 128GB ĐỎLL/A18.100.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009505 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 128GB TRẮNG LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009514 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 128GB XANH NHẠTLL/A17.100.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 57 714 PLUS 128GB ĐEN VN/A21.200.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009505 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 128GB TRẮNGVN/A21.200.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009532 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 128GB ĐỎVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009514 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 128GB XANH NHẠTVN/A21.350.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 56 614 PLUS 128GB TÍM NHẠT VN/A21.250.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0013841 yellow14 PLUS 128GB VÀNG VN/A21.400.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 57 714 PLUS 256GB ĐEN LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009505 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 256GB TRẮNG LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009532 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 256GB ĐỎLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009514 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 256GB XANH NHẠTVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 56 614 PLUS 256GB TÍM NHẠT LL/A19.850.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0013841 yellow14 PLUS 256GB VÀNGLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 57 714 PLUS 256GB ĐENVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009505 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 256GB TRẮNGVN/A23.820.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009532 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 256GB ĐỎVN/A23.900.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009514 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 256GB XANH NHẠT VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 56 614 PLUS 256GB TÍM NHẠT VN/A23.820.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0013841 yellow14 PLUS 256GB VÀNGZP/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 57 714 PLUS 512GB ĐEN LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009505 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 512GB TRẮNGLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009532 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 512GB ĐỎ LL/A21.500.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009514 iphone 14 plus 128gb14 PLUS 512GB XANH NHẠT LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 56 614 PLUS 512GB TÍM NHẠTLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0013841 yellow14 PLUS 512GB VÀNG LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
IPHONE 14 NEW SEAL CHƯA ACTIVE
HÌNH ẢNHTÊN SẢN PHẨM XUẤT XỨ ĐƠN GIÁGHI CHÚ
photo 2022 09 28 21 58 57 714 128GB ĐEN LL/A16.350.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0013841 yellow14 128GB VÀNG LL/A16.900.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 56 614 128GB TÍM NHẠTLL/A17.000.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009532 iphone 14 plus 128gb14 128GB ĐỎLL/A16.450.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009505 iphone 14 plus 128gb14 128GB TRẮNG LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009514 iphone 14 plus 128gb14 128GB XANH NHẠTLL/A17.100.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 57 714 128GB ĐEN VN/A17.850.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009505 iphone 14 plus 128gb14 128GB TRẮNGVN/A17.950.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009532 iphone 14 plus 128gb14 128GB ĐỎVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009514 iphone 14 plus 128gb14 128GB XANH NHẠTVN/A18.050.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 56 614 128GB TÍM NHẠT VN/A17.900.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0013841 yellow14 128GB VÀNG VN/A17.200.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 57 714 256GB ĐEN LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009505 iphone 14 plus 128gb14 256GB TRẮNG LL/A19.600.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009532 iphone 14 plus 128gb14 256GB ĐỎLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009514 iphone 14 plus 128gb14 256GB XANH NHẠTVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 56 614 256GB TÍM NHẠT LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0013841 yellow14 256GB VÀNGLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 57 714 256GB ĐENVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009505 iphone 14 plus 128gb14 256GB TRẮNGVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009532 iphone 14 plus 128gb14 256GB ĐỎVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009514 iphone 14 plus 128gb14 256GB XANH NHẠT VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 56 614 256GB TÍM NHẠT VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0013841 yellow14 256GB VÀNGZP/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 57 714 512GB ĐEN LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009505 iphone 14 plus 128gb14 512GB TRẮNGLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009532 iphone 14 plus 128gb14 512GB ĐỎ LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0009514 iphone 14 plus 128gb14 512GB XANH NHẠT LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
photo 2022 09 28 21 58 56 614 512GB TÍM NHẠTLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
0013841 yellow14 512GB VÀNG LL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG

DANH SÁCH IPAD

XÁM TRẮNG VÀNGTÍMHỒNG
2 2461 2564 1903 229
TÊN SẢN PHẨM CHỨC NĂNGXUẤT XỨĐƠN GIÁƯU ĐÃI
MINI 6 – 64GB – ĐENWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
MINI 6 – 64GB – TRẮNGWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
MINI 6 – 64GB – ĐỘIWIFIVN/A HẾT HÀNG TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
MINI 6 – 64GB – HỒNGWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
MINI 6 – 256GB – HỒNG5GVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
ipad 9 wifi cellular 256gb 1 1 TRẮNG ipad 9 wifi cellular 1 ĐEN
GEN 9 – 64GB – ĐEN ( 2021 )WIFI ZA/A7.160.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 9 – 64GB – TRẮNG ( 2021 )WIFI ZA/A7.160.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 9 – 256GB – ĐEN ( 2021 )WIFIVN/AHẾT TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 9 – 256GB – TRẮNG ( 2021 )WIFIVN/AHẾT HÀNG TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN – 64GB – ĐEN ( 2021 )4GVN/A9.450.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
XANHTRẮNGVÀNGHỒNG
ipad 2022 hero blue wifi selectipad 2022 hero silver wifi selectipad 2022 hero yellow wifi selecth ngff
GEN 10 – 64GB – BLUE WIFIZA/A10.500.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 10 – 64GB – TRẮNGWIFIZA/A10.500.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 10 – 64GB – HỒNGWIFIZA/A10.500.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 10 – 64GB – VÀNGWIFIZA/A10.450.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 10 – 64GB – TRẮNG5GVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 10 – 64GB – BLUE5GVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 10 – 256GB – BLUEWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 10 – 256GB – TRẮNGWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 10 – 256GB – HỒNGWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 10 – 256GB – BLUE5GVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
GEN 10 – 256GB – TRẮNG5GVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
ĐEN XANH LÁXANH DƯƠNGHỒNG TRẮNG
ipad air 4 grey 1020x680 org 1ipad air 4 green 1020x680 orgipad air 4 sky blue 1020x680 orgipad air 4 rose gold 1020x680 orgipad air 4 silver 1020x680 org
AIR4 – 64GB- ĐEN WIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
AIR4 – 64GB- TRẮNG4GVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
TÍMVÀNGXANH DƯƠNGĐEN
ipad air 5 m1 tim 1ipad air 5 m1 trang 1ipad air 5 m1 xanh duong 1ipad air 5 m1 xam 1
AIR 5 – 64GB – ĐEN WIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
AIR 5 – 64GB – TRẮNGWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
AIR 5 – 64GB – BLUEWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
AIR 5 – 64GB – ĐỘIWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
AIR 5 – 64GB – HỒNGWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
AIR 5 – 64GB – ĐEN5G VN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
AIR 5 – 64GB – TRẮNG5GVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
AIR 5 – 64GB – BLUE5GVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
AIR 5 – 256GB – ĐEN WIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
AIR 5 – 256GB – TRẮNGWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
AIR 5 – 256GB – BLUEWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
ipad pro m1 11 inch wifi cellular bac 1TRẮNG ipad pro m1 11 inch wifi cellular 1 1 ĐEN
11 M1 – 128GB – ĐEN ( 2022)5GZA/A23.850.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M1 – 128GB – TRẮNG ( 2022)5GZA/A23.850.000TẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M1 – 128GB – ĐEN5GVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M1 – 128GB – TRẮNG CPO5GVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M1 – 256GB – ĐEN CPOWIFILL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M1 – 256GB – TRẮNG CPOWIFILL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M1 – 256GB – ĐEN 5GHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M1 – 256GB – TRẮNG CPO5GHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M1 – 2TB – ĐEN WIFICTYHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M1 – 2TB – ĐEN 5GCTYHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M1 – 2TB – TRẮNG5GCTYHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M2 – 128GB – ĐEN WIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M2 – 128GB – TRẮNG WIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M2 – 128GB – ĐENWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M2 – 128GB – TRẮNGWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M2 – 256GB – ĐEN WIFIHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M2 – 256GB – TRẮNGWIFIHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
11 M2 – 256GB – ĐEN – OLN T85GHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
5G5G11 M2 – 256GB – ĐEN WIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
ipad pro m1 129 inch wifi 2021 1 TRẮNG ipad pro m1 11 inch wifi cellular 1 1ipad pro m1 129 inch wifi 2tb 2021637780986074637627 ĐEN
12.9 M1 128GB ĐEN CPOWIFIHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M1 128GB TRẮNG CPOWIFIHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M1 256GB TRẮNG CPOWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M1 512GB TRẮNGWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M1 2TB TRẮNGWIFIVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M1 2TB TRẮNG5GVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M1 2TB ĐEN5GVN/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
ipad pro m2 5g sliver 1TRẮNG ipad pro m2 5g sliver 3ipad pro m2 5g sliver 3ipad pro m2 5g gray 1ĐEN
12.9 M2 128GB ĐENWIFIHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M2 128GB ĐEN 5GLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M2 128GB TRẮNG 5GLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M2 256GB ĐEN5GLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M2 256GB TRẮNGLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M2 512GB ĐEN5GLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M2 512GB TRẮNGLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M2 1TB ĐEN5GLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M2 1TB TRẮNG5GHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG
12.9 M2 2TB ĐEN5GLL/AHẾT HÀNGTẶNG BẢO HIỂM 12 THÁNG

IPHONE NEW SEAL CÁC DÒNG

ƯU ĐÃI: TẶNG GÓI BẢO HIỂM 12 THÁNG KHI MUA MÁY

 • SE 2 64 Đen TBH = 6.950.000
 • SE 3 64 Đen    = 8.600.000 Demo
 • 12 Mini 256 Trắng  = 13.900.000
 • 13 Mini 128 Hồng   =15.200.000
 • 3 128 Đen    LL/A : 15.450.000
 • 13 128 Đen ( TBH ) LL/A : 14.900.000
 • 13 128 Blue    LL/A : 15.750.000
 • 13 128 Green LL/A : 15.750.000
 • 13 Pro 128 Vàng LL/A : 20.700.000 ( Demo )
 • 13 256 Đen     LL/A   : 17.800.000
 • 13 256 Hồng    LL/A : 18.300.000
 • 13 256 Blue      LL/A : 18.200.000
 • 13 256 Green. LL/A   : 18.200.000
 • 13 512 Đen  LL/A   : 19.500.000
 • 13 512 Blue LL/A   : 19.700.000
 • 13 128 Đen VN/A  : 16.150.000
 • 13 128 Đent VN/A  : 15.450.000 ( 0 VAT )
 • 13 128 Hồng  VN/A  : 16.170.000
 • 13 128 Trắng VN/A    : 16.200.000
 • 13 128 Trắng  VN/A  : 15.500.000 ( O VAT )
 • 13 128 Blue VN/A      : 16.170.000
 • 13 128 Blue VN/A      : 15.600.000 ( O VAT )
 • 13 128 Green  VN/A. : 16.170.000
 • 12 64 Tím VN/A     : 12.950.000 KO
 • 12 64 Đen  LL/A    : 12.800.000
 • 12 64 Trắng  LL/A  : 14.300.000
 • 12 64 Blue  LL/A    : 12.800.000
 • 12 128 Đen LL/A : 13.950.000 ( CPO )
 • 𝟏𝟐 – 64G RED LL/A: 13.200.000
 • 𝟏𝟐 – 128G PURPLE VN/A :14.800.000
 • 𝟏𝟐 – 64G Trắng VN = 13.300.000
 • 𝟏𝟐 – 64G Green VN = 13.300.000

 • 12 Mini 256 trắng LL/A : 13.150.000
 • 11 256 Đen (hộp lùn) = 13.350.000 ( CPO )
 • 11 – 128GB  White LL  = 11.900.000
 • 𝟏𝟏 – 128G Đen VN = 11.700.000
 • 𝟏𝟏 – 128G Trắng VN = 11.950.000
 • 𝟏𝟑 𝐏𝐫𝐨 – 256G Đen VN = 22.000.000
 • 𝟏𝟑 𝐏𝐌 – 256G Đen LL = 24.000.000

SAMSUNG

HÌNH ẢNHTÊN SẢN PHẨMGIÁ DỊCH VỤ ƯU ĐÃI
ZLIP 5 512GB ĐEN ( KÍCH 20/8 )18.400.000SAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG
ZLIP 5 512GB KEM ( KÍCH 20/8 ) 18.400.000SAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG
ZLIP 5 512GB TÍM ( KÍCH 20/8 )18.400.000SAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG
ZLIP 5 512GB XANH MINT ( KÍCH 20/8 )18.400.000SAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG
ZLIP 5 512GB ĐENHẾT HÀNGSAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG
ZLIP 5 512GB KEMHẾT HÀNG SAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG
ZLIP 5 512GB BLUE32.600.000SAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG
A14 4G 8/128GB ĐENHẾT HÀNGSAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG
A14 4G 8/128GB BẠCHẾT HÀNG
A14 4G 8/128GB ĐỎHẾT HÀNGSAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG
A34 – 5G – 8/128GB ĐEN6.350.000SAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG
A54 – 5G – 8/128GB XANH 7.650.000SAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG
TAB S9 5G 12/512GB X716 ĐEN 15.600.000SAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG
TAB S9 5G 12/512GB X716 KEM15.600.000SAMSUNG CARE 1 NĂM , BH 15 THÁNG

MACBOOOK CHÍNH HÃNG NEW SEAL CHƯA ACTIVE

TÊN SẢN PHẨM GHI CHÚĐƠN GIÁDỊCH VỤ ƯU ĐÃI
💻💻💻 MACBOOK AIR M1 13″
MBA M1 8/256 Đen18.300.000
MBA M1 8/256 Silver18.200.000
MBA M1 8/256 Gold18.400.000
💻💻💻 MACBOOK AIR M2 13″
MBA M2 8/256 Gray LLHẾT HÀNG
MBA M2 8/256 Midnight LLHẾT HÀNG
MBA M2 8/256 Silver LL25.200.000
MBA M2 8/256 Starlight LL25.200.000
MBA M2 8/256 Midnight CTY25.300.000
MBA M2 8/256 Silver CTY25.700.000
MBA M2 8/256 Gray CPO22.400.000
💻💻💻 MACBOOK AIR M2 15″
MBA M2 15″ 8/256 Gray Cty29.900.000
MBA M2 15″ 8/256 Midnight LL27.700.000
MBA M2 15″ 8/256 Silver Cty29.900.000
MBA M2 15″ 8/256 Starlight LL28.200.000
MBA M2 15″ 8/512 Gray LL32.400.000
MBA M2 15″ 8/512 Midnight LL32.000.000
MBA M2 15″ 8/512 Silver LL32.700.000
💻💻💻 MACBOOK PRO M2 13″
MBP M2 8/256 Gray27.000.000
MBP M2 8/256 Silver LL27.100.000
MBP M2 8/256 Silver X/A26.700.000
MBP M2 8/512 Gray LLOLN30.400.000
MBP M2 8/512 Silver CtyOLN31.000.000
💻💻💻 MACBOOK PRO M2 14″
MBP 14″ M2Pro 16/1TB Gray LL50.700.000
MBP 14″ M2Pro 16/1TB Silver X/A45.700.000

THAY PIN CHÍNH HÃNG APPLE

Pin chính hãng apple new seal có chạy chẩn đoán báo linh kiện chính hãng apple trong cài đặt , bảo hành 3 tháng apple

 • 𝐗𝐒 1.520 có sẵn
 • 𝐗𝐒 𝐌𝐚𝐱 1.660 có sẵn
 • 𝟏𝟏 1.320 có sẵn
 • 𝟏𝟏 𝐏𝐫𝐨 1.520 có sẵn
 • 𝟏𝟏 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱 1.720 có sẵn
 • 𝟏𝟐 1.620 hết
 • 𝟏𝟐 𝐏𝐫𝐨 1.620 hết
 • 𝟏𝟐 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱 1.720 sắp hết
 • 𝟏𝟑 2.360 sẵn
 • 𝟏𝟑 𝐏𝐫𝐨 2.360 sẵn
 • 𝟏𝟑 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱 2.360 sẵn
 • 𝟭𝟰 chưa có
 • 𝟭𝟰 𝗣𝗹𝘂𝘀 chưa có
 • 𝟭𝟰 𝗣𝗿𝗼 chưa có
 • 𝟭𝟰 𝗣𝗿𝗼 𝗠𝗮𝘅 2220 sắp có