ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 
BẢO NGỌC

TÊN CHỦ TÀI KHOẢN
SỐ TÀI KHOẢNNGÂN HÀNGCHI NHÁNH

PHẠM THỊ KIM QUYẾN
0511000466112VIETCOMBANKCHI NHÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO Q5

PHẠM THỊ KIM QUYẾN
19034990928013TECHCOMBANKCHI NHÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO Q5

PHẠM THỊ KIM QUYẾN
103868644999 VIETINBANKCHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 MIỄN PHÍ 12 THÁNG KỂ TỪ

NGÀY ACTIVE

CẬP NHẬT TRƯA 05/04/2021


HOTLINE

ANH CHỊ VUI LÒNG LIÊN HỆ
ĐẶT HÀNG NEW SEALVUI LÒNG GỌI0975 756 677GẶP MR TRUNG
GẶP KỸ THUẬT BẢO HÀNHVUI LÒNG GỌI0977393978GẶP MR HIẾU687f31476e479d19c456IPHONE 12 PROMAX – NEW SEAL


TÊN SẢN PHẨM
T – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 PROMAX 128G GRAPHITEChưa Active1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL /A
ZA /A
ZP /A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PROMAX 128G GOLDChưa Active1 SIM
2 SIM
LL /A
ZA/A

VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
29.000.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PROMAX 128G BLUEChưa Active1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL /A
ZA/A
ZP/A
VN/A
27.700.000
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
28.800.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PROMAX 128G SILVER Chưa Active1 SIM
2 SIM
LL /A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
28.800.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PROMAX 256GB GRAPHITEChưa Active1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
31.800.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PROMAX 256GB GOLD Chưa Active1 SIM
2 SIM
1 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
29.500.000
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PROMAX 256GB BLUEChưa Active1 SIM
2 SIM
1 SIM
1 SIM
LL /A
ZA/A

ZP/A
VN/A
29.500.000
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
31.700.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PROMAX 256GB SILVERChưa Active1 SIM
2 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
29.300.000
LIÊN HỆ
32.000.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PROMAX 512GB GRAPHITEChưa Active1 SIM
2 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
37.600.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PROMAX 512GB GOLDChưa Active1 SIM
2 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
34.500.000
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PROMAX 512GB BLUEChưa Active1 SIM
2 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
37.000.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PROMAX 512GB SILVERChưa Active1 SIM
2 SIM
LL/A
ZA/A
VN/A
34.500.000
LIÊN HỆ
37.700.000
NGUYÊN SEALIPHONE 12 PRO – NEW SEAL


TÊN SẢN PHẨM
T – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 PRO- 128GB GRAPHITEChưa Active1 SIM
2 SIM
ZA/A
LL /A
VN/A
29.700.000
LIÊN HỆ
26.600.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PRO- 128GB GOLDChưa Active1 SIM
2 SIM
ZA/A
LL/A
VN/A
LIÊN HỆ
26.200.000
26.900.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PRO- 128GB BLUEChưa Active1 SIM
2 SIM
1 SIM
1 SIM
ZA/A
LL/A
VN/A
ZP/A
LIÊN HỆ
25.060.000
26.800.000
LIÊN HỆ
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PRO- 128GB SILVERChưa Active1 SIM
2 SIM
1 SIM
ZA/A
LL/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
26.900.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PRO- 256GB GRAPHITEChưa Active1 SIM
2 SIM
ZA/A
LL/A
VN/A
29.700.000
LIÊN HỆ
28.300.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PRO- 256GB GOLDChưa Active1 SIM
2 SIM
ZA/A
LL/A
VN/A
LIÊN HỆ
27.200.000
29.300.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PRO- 256GB BLUEChưa Active1 SIM
2 SIM
ZA/A
LL/A
VN/A
LIÊN HỆ
26.900.000
28.700.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PRO- 256GB SILVERChưa Active1 SIM
2 SIM
ZA/A
LL/A
VN/A
LIÊN HỆ
26.700.000
29.000.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PRO- 512GB GRAPHITEChưa Active1 SIM
2 SIM
ZA/A
LL/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PRO- 512GB GOLDChưa Active1 SIM
2 SIM
ZA/A
LL/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PRO- 512GB BLUEChưa Active1 SIM
2 SIM
ZA/A
LL/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 PRO- 512GB SILVERChưa Active1 SIM
2 SIM
ZA/A
LL/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
NGUYÊN SEAL


IPHONE 12 – NEW SEAL


TÊN SẢN PHẨM
T – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 – 64GB BLUEChưa Active1 SIM
2 SIM
LL/A
VN/A
LIÊN HỆ
20.000.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 64GB GREENChưa Active1 SIM
2 SIM
2 SIM
LL/A
VN/A
ZA/A
LIÊN HỆ
19.900.000
20.400.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 64GB RED Chưa Active2 SIM
1 SIM
1 SIM
LL/A
VN/A
ZP/A
LIÊN HỆ
19.700.000
LIÊN HỆ
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 64GB BLACKChưa Active2 SIM
1 SIM
LL/A
VN/A
LIÊN HỆ
19.700.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 64GB WHITEChưa Active2 SIM
1 SIM
LL/A
VN/A
19.900.000
20.000.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 128GB BLUEChưa Active1 SIM
2 SIM
LL/A
VN/A
21.800.000
LIÊN HỆ
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 128GB GREENChưa Active1 SIM
2 SIM
LL/A
VN/A
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 128GB REDChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆNGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 128GB BLACKChưa Active1 SIM
2 SIM
LL/A
VN/A
21.700.000
LIÊN HỆ
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 128GB SILVERChưa Active1 SIM
2 SIM
LL/A
VN/A
21.700.000
22.500.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 256GB BLUEChưa Active1 SIM LL/A LIÊN HỆNGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 256GB GREENChưa Active1 SIMLL/A LIÊN HỆNGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 256GB REDChưa Active1 SIM LL/A LIÊN HỆNGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 256GB BLACKChưa Active1 SIM LL/A LIÊN HỆNGUYÊN SEAL
IPHONE 12 – 256GB SILVERChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆNGUYÊN SEAL


IPHONE 12 MINI – NEW SEAL


TÊN SẢN PHẨM
T – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 MINI – 64GB BLUEChưa Active1 SIM LL /A 17.100.000NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 64GB GREENChưa Active1 SIMLL/A
VN/A
LIÊN HỆ
17.600.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 64GB RED Chưa Active1 SIMLL/A
VN/A
17.100.000
17.300.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 64GB BLACKChưa Active1 SIMLL/A
VN/A
LIÊN HỆ
17.300.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 64GB SILVERChưa Active1 SIMLL/A
VN/A
LIÊN HỆ
17.600.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 128GB BLUEChưa Active1 SIMVN /A18.700.000NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 128GB GREENChưa Active1 SIMVN /A18.700.000NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 128GB REDChưa Active1 SIMVN/A18.700.000NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 128GB BLACKChưa Active1 SIMVN/A18.700.000NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 128GB SILVERChưa Active1 SIMVN/A18.700.000NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 256GB BLUEChưa Active1 SIMVN/A21.200.000NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 256GB GREENChưa Active1 SIMLL /A
VN/A
LIÊN HỆ
21.200.000
NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 256GB REDChưa Active1 SIM VN/A21.200.000NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 256GB BLACKChưa Active1 SIMVN/A21.200.000NGUYÊN SEAL
IPHONE 12 MINI – 256GB SILVERChưa Active1 SIMVN/A21.200.000NGUYÊN SEAL

IPHONE 11 NEW SEAL


TÊN SẢN PHẨM
X-XỨĐƠN GIÁ GHI CHÚ
IPHONE 11 – 64GB REDLL/A15.800.000HỘP CAO – CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 – 64GB YELLOWLL/A15.700.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 – 64GB GREEN MINTLL/A15.800.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 – 64GB PURPLELL/A15.300.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 – 64GB WHITELL/A15.800.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 – 64GB BLACKLL/A15.800.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 – 128GB GREEN MINT LL/A16.700.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 – 128GB PURPLELL/A16.600.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 – 128GB WHITELL/ACHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 – 128GB YELLOWLL/A16.600.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 – 128GB REDVN/A17.400.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 – 128GB BLACKLL/A CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 – 256GB BLACK LL/AHỘP LÙN – CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL

IPHONE 11 PRO NEW SEAL


TÊN SẢN PHẨM
X- XỨĐƠN GIÁ GHI CHÚ
IPHONE 11 PRO – 64GB GREEN LL/A21.500.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 PRO – 64GB SILVERLL/A21.400.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 PRO – 256GB GOLDLL/A25.400.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 PRO – 256GB GREENLL/A25.200.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL

IPHONE XR NEW SEAL


TÊN SẢN PHẨM
X- XỨ ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
IPHONE XR – 64GB GRAYVN/ACHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL

IPHONE SE (2020) NEW SEAL


TÊN SẢN PHẨM
X- XỨ ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
IPHONE SE (2020) – 64GB BLACK LL/A9.000.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE SE (2020) – 256GB SILVERLL/A11.200.000CHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL

IPHONE 11 PROMAX NEW SEAL


TÊN SẢN PHẨM
X- XỨ ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
IPHONE 11 PROMAX – 256GB GREEN LL/ACHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL
IPHONE 11 PROMAX – 256GB GOLDLL/ACHƯA ACTIVE – NGUYÊN SEAL

IPHONE XSMAX NEW SEAL


TÊN SẢN PHẨM
X- XỨ ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
IPHONE XSMAX – 256GB GRAY LL/A NGUYÊN SEAL

APPLE WATCH


TÊN SẢN PHẨM
X- XỨĐƠN GIÁ GHI CHÚ
APPLE WATCH SERIES 6
SERIES 6 – 40MM GOLD/ CSLL/A10.000.000 (GPS)
SERIES 6 – 40MM RED/ CSLL/A9.500.000 (GPS)
SERIES 6 – 40MM BLACK/ CS LL/A8.400.000 (GPS)
SERIES 6 – 40MM SILVER/ CSLL/A9.400.000 (GPS)
SERIES 6 – 40MM BLUE/NAVYLL/A9.400.000 (GPS)
SERIES 6 – 44MM BLUE/NAVYLL/A10.500.000 (GPS)
10.600.000 (LTE)
SERIES 6 – 44MM GOLDLL/A9.700.000 (GPS)
13.600.000 (LTE)
SERIES 6 – 44MM GRAY LL/A10.300.000 (GPS)
13.700.000 (LTE)
SERIES 6 – 44MM RED11.800.000 (LTE)
SERIES 6 – 44MM SILVERLL/A20.000.000 (LTE)
APPLE WATCH SERIES SE
SERIES SE – 40MM GOLD LL/A7.850.000 (GPS)
SERIES SE – 40MM GRAYLL/AHẾT
SERIES SE – 40MM SILVERLL/A7.700.000 (GPS)
SERIES SE – 44MM GRAY LL/A8.500.000 (GPS)
SERIES SE – 44MM SILVER LL/AHẾT

PHỤ KIỆN APPLE

TÊN SẢN PHẨM GIÁ SẢN PHẨM GHI CHÚ
AIRPOD 2 3.400.000 SẠC CÓ DÂY
AIRPOD PRO5.000.000 SẠC CÓ DÂY
PENCIL 12.650.000
PENCIL 23.500.000
MOUSE 2 – WHITE2.100.000
MOUSE 2 – BLACK2.400.000
KEYBOARD NUMBERIC – GRAY3.300.000
TRACKPAD KEY 12.97.800.000
KEY 10.5 3.800.000IPAD PRO 10.5/ AIR 10.5/ 10.2
MAGIC KEYBOARD 22.600.000
APPLE TV 1080P 32GB 3.400.000
DOCK AIRPOD 21.400.000
MAGSAFE1.750.000
POWER BEATS PRO – BLACK4.200.000

MACBOOK NEW SEAL


TÊN SẢN PHẨM
ĐƠN GIÁ
MACBOOK AIR 2020 – 256GB GRAY MWTJ2 SA/A23.800.000
MACBOOK AIR M1 – 512GB GOLD MGNE3 SA/A31.200.000
MACBOOK PRO 13INCH(2020) M1 – 256GB GRAY D82 SA/A32.200.000
MACBOOK PRO 13INCH(2020) M1 – 256GB SILVER DA2 SA/A31.700.000
MACBOOK PRO 13INCH(2020) M1 – 512GB SILVER DC2 SA/A36.900.000
MACBOOK PRO 13INCH(2020) M1 – 512GB GRAY D92 SA/A37.000.000
MACBOOK PRO 13INCH(2020) M1 – 512GB GRAY D92 LL/A35.600.000
IMAC 2020 21.5 (3.6QC/8/256/RP555X – SOA) – MHK0327.500.000
IMAC 2020 21.5 (3.0 6C/8/256/RP560X – SOA) – MHK3337.500.000

IPAD NEW SEAL CÁC LOẠI


TÊN SẢN PHẨM
ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
GEN 8 – WIFI 32GB GOLD9.200.000
GEN 8 – WIFI 128GB GOLD11.300.000
GEN 8 – 4G 32GB GOLD12.200.000
AIR 3 – WIFI 256GB GRAY, GOLD15.400.000
AIR 4 – WIFI 64GB GOLD 14.800.000
AIR 4 – WIFI 64GB GRAY 14.700.000
AIR 4 – 4G 64GB GREEN 18.600.000
AIR 4 – 4G 64GB GRAY 18.300.000
AIR 4 – 256GB FULL MÀU 19.300.000
AIR 4 – WIFI 256GB BLUE18.300.000
AIR 4 – WIFI 256GB GRAY18.300.000
AIR 4 – WIFI 256GB GOLD18.400.000
AIR 4 – 4G 256GB GOLD22.000.000
PRO 11 WIFI 128GB SILVER20.500.000
PRO 11 4G 128GB SILVER 24.300.000
PRO 11 WIFI 256GB SILVER23.200.000
PRO 12.9 WIFI 128GB SILVER23.800.000
PRO 12.9 WIFI 128GB GRAY24.000.000
PRO 12.9 WIFI 256GB GRAY26.200.000
PRO 12.9 WIFI 256GB SILVER 26.100.000
PRO 12.9 4G 256GB SILVER29.800.000
PRO 12.9 4G 1T GRAY33.500.000

IPHONE CÁC LOẠI LIKE NEW


TÊN SẢN PHẨM
TÍMXANHĐỎVÀNGHỒNGTRẮNGĐEN
IPHONE 6S – 16GB2.82.82.8
IPHONE 6S – 32GB3.03.03.4
IPHONE 6S – 64GB3.43.23.23.1
IPHONE 6PLUS – 16GB 3.43.43.6
IPHONE 6PLUS – 64GB3.73.83.8
IPHONE 6SPLUS – 16GB3.843.83.84.1
IPHONE 6SPLUS – 64GB4.44.44.44.4
IPHONE 7 – 32GB4,34.34.34.3
IPHONE 7 – 128GB4.74.74.74,74.7
IPHONE 7PLUS – 32GB6.46.26.36.2
IPHONE 7PLUS – 128GB6.97.06.86.96.8
IPHONE 8 – 64GB5.85.85.65.6
IPHONE 8 – 256GB6.46.46.26.2
IPHONE 8PLUS – 64GB8.18.17.97.9
IPHONE 8PLUS – 256GB9.09.08.88.8
IPHONE X- 64GB8.58.3
IPHONE X- 256GB9.59.3
IPHONE XR- 64GB8.98.99.38.99.39.2
IPHONE XR- 256GB9.810.210.210.29.89.8
IPHONE XS- 64GB9.79.59.3
IPHONE XS- 256GB10.610.410.2
IPHONE XSMAX- 64GB12.912.712.5
IPHONE XSMAX- 256GB13.913.713.5
IPHONE 11- 64GB14.214.214.214.21413.8
IPHONE 11- 128GB15.115.115.115.11514.7
IPHONE 11 PRO – 64GB16.516.516.316.1
IPHONE 11 PRO – 256GB18.118.117.917.7
IPHONE 11 PROMAX – 64GB202019.8
IPHONE 11 PROMAX – 256GB222221.8

SIM SỐ ĐẸP
05 6565 7777 = 48 Triệu VIETTEL ( TRẢ TRƯỚC )
05 6565 7777 = 48 Triệu

KHÁCH HÀNG

Chi-Xuan.jpg
Chị Xuân
Chi Thy
Chị Thy
Chi Quynh
Chị Xuân
Tiến
Anh Khanh
TÂN
Anh Tài
930fd724fb120a4c5303
ANH CƯỜNG VÀ CHỊ TIẾNG LÀM 1 CẶP 12 PROMAX 256GB GOLD
cf7f174a3b7cca22936d
CHỊ HIỀN NGUYỄN – IP 12 PROMAX 256GB GOLD
94847cac509aa1c4f88b
CHỊ PHƯƠNG – IP 12 PROMAX 256GB BLUE
34fa85d3a9e558bb01f4
CHỊ HẠNH- IP 12 PROMAX 128GB SILVER
2b6ff55bd96d2833717c
CHỊ TRÂM – IP 12 PRO 256GB GOLD
7dd331f23cc4cd9a94d5
CHỊ THỦY- IP 12 PROMAX 128GB GOLD
0c30e0d1e2e713b94af6
CHỊ THỦY TIÊN – IP 12 PROMAX 256GB GOLD