BN Mobile

ĐTDĐ BẢO NGỌC XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !!!

CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24 NHẤN F5 ĐỂ CẬP NHẬT LẠI NHÉ

THỨ SAU 26/5/2023

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

103868644999 ( VietTinBank )‬
Phạm Thi Kim Quyên
Chi Nhánh Trần Hưng Đạo quận 5

ACE VUI LÒNG GHI NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN: TÊN NGƯỜI MUA VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA NGƯỜI CHUYỂN KHOẢN

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG – NEW
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
Tai Nghe  AirPods pro 2 NGUYÊN SEALChưa ActiveCTYLIÊN HỆĐược BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods 2 NGUYÊN SEALChưa ActiveAM4.800.000Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods 2 NGUYÊN SEAL Active 3/4AMLIÊN HỆĐược BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods 3 NGUYÊN SEALChưa ActiveAMLIÊN HỆĐược BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods 3 NGUYÊN SEALActive 21/9AMLIÊN HỆĐược BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods 3 NGUYÊN SEALActive 26/12AMLIÊN HỆĐược BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods 3 NGUYÊN SEALActive 27/9AMLIÊN HỆĐược BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods pro NGUYÊN SEALIM ĐỎAMLIÊN HỆĐược BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods pro NGUYÊN SEALChưa ActiveAMLIÊN HỆĐược BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods pro NGUYÊN SEALActive 7/9AMLIÊN HỆĐược BH 12 tháng tại APPLE VN 
Tai Nghe  AirPods pro NGUYÊN SEALActive 23/8AMLIÊN HỆĐược BH 12 tháng tại APPLE VN 
Cóc zin Apple 20w hàng Mỹ FullboxNguyên SealLL/A450.000Được BH tại APPLE VN 
Apple Pencil Gen 1  AMChưa ActiveZP/A1.850.000Được BH tại APPLE VN 
Apple Pencil Gen 2  AMChưa ActiveZP/A2.750.000Được BH tại APPLE VN
Series 7 (GPS) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 8(𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Midnight)Chưa ActiveLL/A9.900.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 8 (𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Starlight)Chưa ActiveLL/A9.900.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 8 (𝐆𝐏𝐒) (41mm CS Silver )Chưa ActiveLL/A9.900.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 8 (𝐆𝐏𝐒) (45mm CS Red)Chưa ActiveLL/A10.200.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 8 (𝐆𝐏𝐒) (45mm CS Midnight)Chưa ActiveLL/A10.300.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 8 (𝐆𝐏𝐒) (45mm CS Silver)Chưa ActiveLL/A10.300.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 6 𝐋𝐓𝐄 (𝐞𝐬𝐢𝐦 𝐎𝐤) – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (40mm CS Starlight)Chưa ActiveLL/A5,700.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (40mm CS Đen)Chưa ActiveLL/A5.600.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (44mm CS Hồng)Chưa ActiveLL/A6.600.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 SE 𝐆𝐏𝐒 (44mm CS ĐEN)Chưa ActiveLL/A6.600.000Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
IPHONE 14 PROMAX 128GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14 Pro MAX–128GB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A27.800.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –128GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A27.800.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A26.950.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A27.100.000 BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A26.700.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A27.000.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 128GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A26.150.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A26.750.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A25.350.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GSILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A25.350.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 128GPURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/A27.500.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 128GGOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/A27.500.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PROMAX 256GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14 Pro MAX–256GB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIM ZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –256GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A30.400.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A29.850.000 BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A29.800.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A29.800.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 256GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A28.350.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A27.500.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A27.200.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 256GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/A29.00.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PROMAX 512GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14 Pro MAX–512GB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A38.600.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A36.600,000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A36.600.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –512GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A36.650.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A36.000.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A37.100.000 BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 512GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 512GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A29.600.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 512GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 512GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–512GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PROMAX 1TB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14 Pro MAX–1TB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–1TB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–1TB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –1TB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–1TB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–1TB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX–1TB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –1TB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX –1TB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A32.000.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A32.200.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A33.200.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 Pro MAX – 1TB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 14 PRO 128GB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A26.200.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A25.600.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A24.900.000 BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A25.250.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A24.500.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A24.100.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A23.700.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A24.000.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 128GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 14 PRO 256GB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A28.300.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A28.200.000 BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A28.300.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A28.300.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 14 PRO 512GB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB  PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A34.100.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A34.100.000 BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A34.600.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A33.900.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A29.700.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A29.600.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A29.700.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A29.700.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB PURPLE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GOLD NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB GRAY NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 512GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 1TB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 14 PRO 1TB PURPLE  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 1TB GOLD  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/A31.400.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 1TB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 14 PRO 1TB SILVE NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
iPhone 14 PLUS 128 – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14 PLUS  – 128GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/A22.600.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS – 128GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A19.700.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/A20.400.000 BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/A22.400.000BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS – 128GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Midnight NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 128GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
iPhone 14 PLUS – 256GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14 PLUS  – 256GB  Blue NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Purple NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Midnight NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Starlight NGUYÊN SEAL chưa Active 2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB   P. RED NGUYÊN SEALchưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14 PLUS  – 256GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
iPhone 14 – 128GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14  – 128GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Midnight NGUYÊN SEAL Chưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Purple NGUYÊN SEAL Active onl1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB  Starlight NGUYÊN SEAL Active onl1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 128GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
iPhone 14 – 256GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14  – 256GB  Blue NGUYÊN SEAL Active onl2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Purple NGUYÊN SEAL Active onl2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Midnight NGUYÊN SEAL Active onl2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Starlight NGUYÊN SEALActive onl2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB   P. RED NGUYÊN SEAL Active onl2 SIMZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AVBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 256GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
iPhone 14 – 512GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
14  – 512GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMZA/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  –512GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIM VN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMVN/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMLL/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Blue NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Purple NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Midnight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB  Starlight NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
14  – 512GB   P. RED NGUYÊN SEALChưa Active1 SIMZP/AĐANG…BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 PROMAX 256 GB – NEW MỚI
TÊN SẢN PHẨMT-TrạngMODELX XứĐơn GiáGhi Chú
13 Pro MAX–256GB  BLUE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMll/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB SILVE  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX–256GB GRAY  NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1
13 Pro MAX –256GB GREEN NGUYÊN SEALChưa Active2 SIMLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH 12H MỘT ĐỖI 1

𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐢𝐌𝐀𝐂 – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨)8G – 256G: BlueChưa ActiveSA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 8G – 256G GreenChưa ActiveSA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 8G – 256G PINKChưa ActiveSA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
 𝐢𝐌𝐚𝐜 𝟐𝟒” (𝐌𝟏) 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟕 𝗚𝗣𝗨 – 𝟴 𝗖𝗣𝗨) 8G – 256G SilverChưa ActiveSA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1

𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 16″ M1 (2021) (16G – 512G Gray)Chưa ActiveLL/A48.300.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 16″ M1 (2021) (16G – 1T Gray) Chưa ActiveLL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 16″ M1 (2021)(16G – 1T Silver) Chưa ActiveSA/A51.300.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 𝟗 – 𝟏𝟎.𝟐” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
Gen 9 64 wifi đen NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Gen 9 64 wifi TRẮNG NGUYÊN SEALChưa ActiveZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 – 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) 5G 256G BLUEChưa ActiveZP/A17.800.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 64G ĐENChưa ActiveLL/A14.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 64G BlueChưa ActiveLL/A14.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 64G TRẮNG Chưa ActiveLL/A14.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G ĐENChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G BlueChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G PurpleChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G StarlightChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 – 𝟏𝟎.𝟗” M1 (𝟐022) Wifi 256G MidnightChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 wifi Đen LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/A11.000.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 wifi Trắng LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 wifi Tím LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
Mini 6 64 wifi Hồng LL NGUYÊN SEALChưa ActiveLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1

IPAD PRO M1 2021 – 12.9″ 11.0” WIFI – 5G – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟐.𝟗” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐖𝐢-𝐅𝐢 512G ĐenChưa ActiveZA/A29.800.000BẢO HÀNH12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟐.𝟗” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐖𝐢-𝐅𝐢 512GB TRẮNG Chưa ActiveZA/A29.800.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟏” 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) 5G 128G ĐenChưa ActiveLL/A23.900.000BẢO HÀNH 12TH MỘT ĐỖI 1


IPHONE 13 PRO 128GB – 99%
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 13 Promax 128G Blue p95truetone1 SIMLL/A17.590.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 Promax 128G Blue 99PIN 97%2 SIMZA/A18.800.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 Promax 128G TRẮNG 99PIN 98%1 SIM LL/A18.790.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 Promax 256G Blue 99PIN 96%1 SIMLL/A20.990.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 Promax 256G GOLD 99PIN 93%1 SIMLL/A20.790.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 Promax 256gb GOLD 99PIN 96%2 SIMZA/A21.890.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 13 Promax 256gb GOLD 99PIN 93%2 SIMZA/A21.690.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE 12 PRO 128GB – 256GB
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 12 PRO 128 TRẮNG PIN 9x99%LL/ALIÊN HỆ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PRO 128 XANH PIN 9x99%LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PRO 128 gold PIN 9x99%LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PRO 256 XANH PIN 9x99%LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PRO 256 gold PIN 9x99%LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 128 XANH PIN 9699%LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 128 VÀNG PIN 9499%LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 128 VÀNG PIN 9399%ZA/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 256 ĐEN PIN 9x99%LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 256 XANH PIN 9x99%LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
IPHONE 12 PM 256 VÀNG PIN 9x99%LL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

IPHONE 11 MÁY 99%
TÊN SẢN PHẨM T – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 11 128GB ĐỎ 96%PIN 941 SIMZA /ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB greenPIN 931 SIMLL /A9.890.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB greenPIN 931 SIMLL /A9.890.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB greenPIN 941 SIMLL /A9.990.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB greenPIN 921 SIMLL/A9.790.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB TRẮNGPIN 911 SIMLL /A9.690.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB TRẮNGPIN 921 SIMLL/A9.790.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 11 PM 64GB TRẮNGPIN 931 SIMLL /A9.890.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

IPHONE HÀNG ZIN NGUYÊN BẢN MÁY 99%
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngMODELX – XứĐơn GiáGhi Chú
IPHONE 8 PLUS 64GB VÀNGPIN 951 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE 8 PLUS 256GB ĐỎ PIN 891 SIMLL/ALIÊN HỆBẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XsMax 64GB ĐENPIN 100%1 SIMLL /A7.200.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE XsMax 64 TRẮNGPIN 100%1 SIMLL /A7.300.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1
IPHONE X 256GB TRẮNG PIN 1001 SIMJ/A7.300.000BẢO HÀNH 3TH MỘT ĐỖI 1

NOKIA CHÍNH HÃNG
TÊN SẢN PHẨMT – TrạngX – XứĐơn GiáGhi Chú
NOKIA 6300 ĐỜI MỚICHÍNH HÃNG VN/A450.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
NOKIA 150CHÍNH HÃNGVN/A400.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
NOKIA 105 4GCHÍNH HÃNGVN/A350.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

THAY PIN CHÍNH HÃNG 100%
TÊN SẢN PHẨMĐơn GiáGhi Chú
THAY PIN IPHONE 6G – 6LUS350.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE 7G – 8LUS450.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE X600,000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE Xs – XsMax700.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE 11 – 11PM950.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH
THAY PIN IPHONE 12 – 12PM1.200.000BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12TH

SIM SỐ ĐẸP
05 6565 7777 = 48.000.000 VIETTEL ( SIM TRẢ TRƯỚC )
0706 95 74 79 = 300.000 MOBIFONE
0706 95 7771 = 350.000 MOBIFONE
0706 95 74 77 = 250.000 MOBIFONE
070 668 5551 = 400.000 MOBIFONE
079 422 8884 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 77 33 = 280.000 MOBIFONE
0766 98 5558 = 400.000 MOBIFONE
0706 957 887 = 300.000 MOBIFONE
0706 95 7770 = 350.000 MOBIFONE
0706 957 668 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 77 39 = 400.000 MOBIFONE
0706 957 968 = 550.000 MOBIFONE
0706 95 74 75 = 500.000 MOBIFONE

KHÁCH HÀNG

930fd724fb120a4c5303
ANH CƯỜNG VÀ CHỊ TIẾNG LÀM 1 CẶP 12 PROMAX 256GB GOLD
cf7f174a3b7cca22936d
CHỊ HIỀN NGUYỄN - IP 12 PROMAX 256GB GOLD
94847cac509aa1c4f88b
CHỊ PHƯƠNG - IP 12 PROMAX 256GB BLUE
34fa85d3a9e558bb01f4
CHỊ HẠNH- IP 12 PROMAX 128GB SILVER
2b6ff55bd96d2833717c
CHỊ TRÂM - IP 12 PRO 256GB GOLD
7dd331f23cc4cd9a94d5
CHỊ THỦY- IP 12 PROMAX 128GB GOLD
0c30e0d1e2e713b94af6
CHỊ THỦY TIÊN - IP 12 PROMAX 256GB GOLD